Selektywna zbiórka odpadów w Krakowie na razie bez zmian

28 czerwca 2017

Selektywna zbiórka odpadów w Krakowie na razie bez zmian

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) wprowadza z dniem 1 lipca 2017 r. nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Rozporządzenie określa we wszystkich gminach w Polsce nowy, jednolity model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie precyzuje m.in. kolory pojemników i worków, do których będzie należało zbierać określone rodzaje odpadów.

W Gminie Miejskiej Kraków nowe zasady w zakresie selektywnej zbiórki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 roku.

Wszelkie informacje dla właścicieli/zarządców nieruchomości w tym zakresie będą zamieszczanie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie.