Budki lęgowe na Walentynki

12 lutego 2016

Tradycyjnie zapraszamy wszystkich do Krakowa na Walentynki z Asocjacją Promotorów Radosnego Ptaka i MPO Kraków. Od lat wspieramy ptasią brać ekologicznymi budkami lęgowymi zbudowanymi z materiałów z odzysku.

14 lutego o godz. 12.00 przed Magistratem (plac Wszystkich Świętych 3/4) ze specjalnego samochodu MPO będą rozdawane budki lęgowe dla ptaków. Zapraszamy po odbiór.

Przypomnijmy, że MPO Kraków odbiera od mieszkańców miasta odpady wielkogabarytowe, stare meble, łóżka, fotele, kanapy, biurka, szafy. Idea jest jedna: drewno ma wrócić do użycia. Z części powstają budki lęgowe dla ptaków i karmniki. W ten sposób w zeszłym roku powstało ok. 500 budek lęgowych. W tym roku będzie więcej.

 

*********************************************************

Współpraca MPO Kraków z Asocjacją Radosnego Ptaka idealnie wpisuje się w wytyczne i ustalenia dotyczące gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym (circular economy). Chodzi o maksymalne, powtórne wykorzystanie wszelkich możliwych odpadów i surowców z nich pochodzących – celem jest maksymalne ograniczenie marnotrawstwa potencjalnej i zawartej w odpadach energii. Unia stawia przed swoimi członkami bardzo ambitne cele, wyśrubowane poziomy recyklingu i znaczące ograniczenia w ilości składowanych odpadów.

Kraków, wraz ze swoim systemem gospodarowania odpadami, który jest uznawany przez ekspertów za najlepiej zorganizowany i najbardziej kompletny system w Polsce, podąża w dobrym kierunku wraz z europejskimi liderami. Jesteśmy w czołówce, ale żeby utrzymywać tak wysokie tempo Kraków musi się cały czas rozwijać, szukać nowych sposobów pozyskiwania i wykorzystywania surowców wtórnych.

W gospodarce o systemie zamkniętym kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów. Bardzo różnych odpadów. Kolejnym krokiem jest znalezienie dla nich i zawartych w nich surowców wtórnych odpowiedniego zastosowania.

Dobrym przykładem jest tu drewno. MPO Kraków odbiera od mieszkańców miasta odpady wielkogabarytowe, stare meble, łóżka, fotele, kanapy, biurka, szafy. Część z nich mieszkańcy przywożą samodzielnie do Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krzemienieckiej 40. Firmy i przedsiębiorcy pozbywają się tam palet po przewożonych towarach czy innych odpadów, w tym również drewnianych. Tak pozyskane drewno i elementy pochodzące z drewna mogą być wykorzystane na różne sposoby. Idea jest jedna: drewno ma wrócić do użycia.

Z całości zebranego drewna wybierane są najlepsze elementy, które od razu nadają się do ponownego użycia. Jest ich jednak stosunkowo niewiele. Kolejna część zebranego drewna (wymieszanego z różnych elementów) jest mielona i przekazywana firmom meblarskim, które wytwarzają z nich płyty meblowe i paździerzowe. Z części robimy budki lęgowe dla ptaków i karmniki, a to, co się nie nadaje do innego wykorzystania (drobne części, pył) staje się częścią paliwa alternatywnego, które zastępuje węgiel kamienny w cementowaniach.

W tym roku z drewna pochodzącego z odzysku pracownicy MPO Kraków wybudowali:
– 300 budek lęgowych
– 200 budek lęgowych dla sikorek
– 100 karmników.

Rok wcześniej było:
– 300 budek lęgowych dla jerzyków
– 100 karmników
– 25 budki lęgowe dla sikorek

A jeszcze rok wcześniej:
– 100 budek lęgowych dla jerzyków

Budowanie budek dla pożytecznych ptaków (jerzyki żywią się uciążliwymi komarami) z materiałów pochodzących z odzysku to inicjatywa idealnie wpisująca się w gospodarkę zamkniętego obiegu. Dla dobra lokalnej społeczności i pożytecznej miejskiej fauny wykorzystywane są materiały i surowce, które dawniej trafiłyby na składowisko lub zostały po prostu spalone (przyczyniając się do pogorszenia jakości powietrza). Dodatkowo, aby w ptasich domach zbudowanych przez MPO nie przeciekały dachy, wyłożyliśmy je fragmentami pochodzącego również z odzysku linoleum. To kolejny materiał, który nie zostanie zmarnowany, ale ponownie wykorzystany. I kolejny mały krok na drodze do coraz wyższego poziomu recyklingu.