Czekając na zimę – wszystkie służby w gotowości

12 października 2016

Tej zimy łącznie 244 jednostki sprzętowe będą do dyspozycji MPO Kraków, które koordynuje działania w ramach akcji ZIMA. To o 20 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

12 października 2016 r. w siedzibie MPO Kraków odbyło się posiedzenie Miejskiego Komitetu Koordynacyjnego ds. zimy, w którym wzięli udział: wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz przedstawiciele wszystkich służb i spółek miejskich biorących udział w walce z mrozem. Od 15 października służby miejskie przechodzą w stan pełnej gotowości do walki z mrozem. Teren do utrzymania jest olbrzymi.

akcja-zima-2016-2017

 

 

Utrzymaniem zimowym objęto w Krakowie:

– drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe – 327 km (w tym krajowe 44 km, wojewódzkie 25 km, powiatowe 258 km),

– drogi gminne – 867 km,

– drogi wewnętrzne – 173 km,

– chodniki, pętle, schody, przejścia podziemne itp. – 948 tys. m2,

– drogi rowerowe – 124 km,

– tereny wewnątrz-osiedlowe – 788 tys. m2,

– strefa płatnego parkowania – 209 tys. m2,

 

Sprzęt:

– 66 solarek

– 39 ciągników z rozrzutnikiem do utrzymania chodników

– 41 zespoły do utrzymania zimowego obiektów inżynierskich

– 9 zespołów do wywozu śniegu

– 58 jednostek do zimowego utrzymania ulic

– 22 zespoły do utrzymania terenów wewnątrzosiedlowych

– 9 zespołów do utrzymania miejsc postojowych

RAZEM: 244 jednostki

 

Każdy z pojazdów biorących udział w akcji ZIMA jest wyposażony w GPS a miejski monitoring zapewnia podgląd głównych punktów komunikacyjnych i ulic. Podczas akcji ZIMA na bieżąco kontrolowane są temperatury ulic, gruntu pod nimi i powietrza nad nimi, a prognozy pogody dostarczane są przez różne ośrodki.

Mieszkańcy mogą przysyłać zgłoszenia o oblodzeniu i opadach, konieczności odśnieżania ulic i chodników bezpośrednio do dyspozytorni akcji „Zima” mailowo (interwencje24h@mpo.krakow.pl) i telefonicznie (12 646 23 61) lub kontaktować się bezpośrednio ze spółkami i służbami odpowiedzialnymi w danym zakresie.

 

Jednostki zaangażowane w akcję ZIMA

MPO – Koordynacja całej akcji, oczyszczanie dróg i chodników ze śniegu, lodu i gołoledzi, monitoring stanu dróg i reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, całodobowe dyżury dyspozytorów

MPWiK – Utrzymanie sieci wodociągowej, usuwanie awarii sieci, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej

MPEC – Utrzymanie sieci ciepłowniczej, usuwanie awarii, całodobowe dyżury, reagowanie na zgłoszenia mieszkańców, aktualizacje i raporty uzupełniane na bieżąco na stronie internetowej

MPK – Zapewnienie sprawności komunikacji miejskiej, oczyszczanie miejskich dworców autobusowych ze śniegu i lodu

ZIKiT – Utrzymanie i oczyszczanie torowisk tramwajowych (w tym 340 zwrotnic), usuwanie awarii

Straż Miejska – Utrzymanie porządku i kontrola, przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców

ZZM – Utrzymanie zimowe parków i terenów zielonych, reagowanie na warunki zimowe i mogącą wystąpić okiść.

 

Telefony kontaktowe dla mieszkańców

 

MPO – całodobowy numer telefon i adres mailowy:

MPWiK – całodobowe numery telefonów:

  • 12 424 23 03
  • 800 130 060

MPK – całodobowe numery telefonów:

  • 19 150
  • 12 254 13 00

MPEC – całodobowe numery telefonu:

  • 993
  • 12 644 18 72

Straż Miejska – telefony alarmowe:

  • 986
  • 12 411 00 45

ZIKiT – całodobowy telefon:

  • 12 616 75 55

ZZM – telefon kontaktowy

  • 12 341 85 16