Deklaracje „śmieciowe” złożone w Krakowie

17 maja 2013

Właściciele i zarządy nieruchomości w Krakowie złożyli ponad 54 tysiące deklaracji, związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Około 30 tysięcy formularzy zostało złożonych drogą elektroniczną.

 

Ilość deklaracji jest zgodna z szacunkami zarządzającego nowym systemem gospodarki odpadami, tj. MPO (od 50 tysięcy do najwyżej górnej granicy 60 tysięcy deklaracji). MPO sprawdza obecnie kompletność i prawidłowość wypełnienia deklaracji. Formularze wprowadzane są do systemu.

W przypadku właścicieli, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia dokumentu,MPO jako zarządzający systemem gospodarki odpadami, zawezwie do złożenia deklaracji oraz naliczy opłatę, ustalającą wysokość zobowiązania, na podstawie uzasadnionych szacunków, w tym średniej ilości odpadów, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Opłata taka będzie wyższa, aniżeli w przypadku wyboru opcji oddawania segregowanych odpadów.

Zainformacje podane w deklaracji „śmieciowej” odpowiada właściciel nieruchomości, którego obowiązkiem jest złożenie deklaracji, a w tym między innymi określenie ilości pojemników oraz formy oddawania odpadów, co warunkuje naliczenie stawki za odbiór odpadów.

Przypomnijmy, że właściciele i zarządcy nieruchomości w Krakowie otrzymali dodatkową możliwość dopełnienia ustawowego obowiązku złożenia deklaracji do 17 maja 2013 roku, przy ustalonym terminie składania formularzy na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Celem sprawnego przeprowadzenia akcji składania dokumentów zostały uruchomione specjalne punkty konsultacyjne w siedzibie zarządzającego systemem oraz w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa. Na stronach internetowych www.nowezasady.pl oraz www.mpo.krakow.pl została udostępniona możliwość elektronicznego wypełnienia i przesłania deklaracji oraz załączona obszerna instrukcja w tym zakresie. Informację o konieczności złożenia deklaracji mieszkańcy otrzymali w przesłanych ulotkach, spotach emitowanych w autobusach i tramwajach miejskiej komunikacji, materiałach publikowanych w regionalnej prasie, radiu i telewizji.