Informacja dla najemców pojemników

8 lutego 2017

Informujemy, że termin zwrotu umowy na najem pojemników został przedłużony do 31 marca 2017 r.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc bądź w siedzibie MPO Kraków przy ul. Nowohuckiej 1 w Krakowie.

Telefony kontaktowe:

  • 12/64 62 356
  • 12/64 62 359