Kolejny program ekologiczny MPO Kraków dla dzieci

2 lutego 2016

Od 1 lutego 2016 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie zaprasza uczniów i nauczycieli klas zerowych i pierwszych krakowskich szkół podstawowych oraz placówek kształcących uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, do udziału w programie edukacyjnym pod nazwą „Czytam, rysuje i segreguję”. Celem programu jest edukacja ekologiczna uczniów krakowskich szkół w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Klasy zgłoszone do programu otrzymają bezpłatnie książeczki edukacyjne pt. „Jak rezolutny Ignaś z Krakowa nauczył Zuzię śmieci sortować” wydane przez Wydawnictwo „Bombajka” na zlecenie MPO w Krakowie. Po zapoznaniu się z treścią otrzymanych książeczek, uczniowie będą mogli przygotować w formie tekstowo-graficznej materiały, stanowiące kontynuację przygód głównych bohaterów książeczki. Materiały te powinny dotyczyć różnych aspektów ochrony środowiska naturalnego w Krakowie, a szczególnie tematów dotyczących gospodarki odpadami, segregacji, recyklingu itp. Przygotowane materiały należy przesłać pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2016 r. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają szkoły i placówki biorące udział w innych programach edukacyjnych organizowanych przez MPO. Więcej informacji na stronie www.mpo.krakow.pl/edukacja/programy-edukacyjne lub telefonicznie: 12 646 22 92