Pilotażowy program oczyszczania ulicy Lea – pierwsze efekty

19 maja 2017

Od 25 kwietnia na 1-kilometrowym odcinku ul. Lea (od ul. Kijowskiej do placu Inwalidów) trwa pilotażowy program oczyszczania ulicy Lea. W każdy wtorek i środę od godz. 20.00 do godz. 22.00 obowiązuje zakaz parkowania po jednej ze stron ulicy – we wtorki lewa strona (zgodnie z kierunkiem jazdy), a w środy prawa strona. Dzięki takiej organizacji ruchu zamiatarki mogą dokładnie wyczyścić ten odcinek ulicy na całej jej szerokości – bez tej zmiany samochody parkujące wzdłuż ulicy uniemożliwiają dokładne oczyszczenie jezdni przy krawężnikach.

Zdecydowana większość zmotoryzowanych mieszkańców ul. Lea wzięła sobie do serca prośby i apele o nieparkowanie swoich aut na dwie godziny w określone dni i umożliwienie zamiatarkom MPO Kraków skutecznego oczyszczania swojej ulicy.

I widać pierwsze efekty tego programu. Podczas pierwszych dwóch dni (25 i 26 kwietnia) zamiatarki zebrały 2000 kg zanieczyszczeń. W liczbach widać, że program oczyszczania naprzemiennego jest skuteczny i radykalnie niweluje poziom zanieczyszczeń. Tyle z tego samego odcinka zbierały zamiatarki w kolejne dni:
-> 25-26 kwietnia – 2000 kg
-> 2-3 maja – 1140 kg
-> 9-10 maja – 315 kg
-> 16-17 maja – 660 kg (na fragmencie ulicy Lea ruszył remont i wymiana płyt chodnikowych – stąd większa ilość zanieczyszczeń)

Trudny do uwierzenia rekord padł podczas ostatniej akcji oczyszczania (16-17 maja). Parkujące przy ul. Lea od ponad 3 lat auto zostało odholowane i okazało się, że znajdująca się pod nim gruba warstwa zanieczyszczeń sięgała podłogi samochodu i szczelnie wypełniała przestrzeń między kołami. Pracownicy MPO Kraków musieli łopatami ładować brud do pojazdu wywożącego. Łącznie tylko pod tym jednym autem było 120 kg zanieczyszczeń.

*

Dziękujemy mieszkańcom ulicy Lea za zrozumienie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego – dzięki temu możemy skutecznie oczyścić ulicę i przyczynić się do poprawy komfortu i jakości życia w mieście.