Likwidujemy wtórną emisję szkodliwego dla zdrowia pyłu PM10

1 grudnia 2015

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie w 2015 r. przeprowadziło serię eksperymentów, których celem były odpowiedzi na pytania:

– > w jakim stopniu intensywne zmywanie ulic pomaga poprawić jakość powietrza w Krakowie?

-> jak ułożyć harmonogram, by osiągnąć największą wydajność i racjonalne koszty?

Pierwsze badania były prowadzone przez trzy dni w połowie kwietnia. Odcinkiem testowym były Aleje: Krasińskiego i Mickiewicza, od Mostu Dębnickiego do ul. Czarnowiejskiej. Od środy każdego dnia badania (od godz. 23.00) chodniki wzdłuż jezdni były myte, a obie nitki ulicy zamiatane. Chwilę później w asyście Policji ruszały trzy polewaczki rozstawione na całej szerokości ulicy. Po pierwszym przemyciu jezdni badacze z Politechniki Krakowskiej pobrali próbki zanieczyszczeń do analizy. Przejazdy były powtarzane co dwie godziny aż do godz. 4-5 rano i za każdym razem były pobierane próbki zanieczyszczeń. Badania były przeprowadzone ponownie również w drugiej połowie maja 2015 r. w innych punktach Krakowa – na ul. Bulwarowej, Halszki i ponownie na Alejach, a potem jeszcze powtórzone we wrześniu.

Już wyniki kwietniowego badania po analizie składu próbek z kolejnych dni jednoznacznie wskazują na znaczący spadek poziomu zanieczyszczeń – zarówno ich ilości i składu fizykochemicznego. Redukowana jest ilość odpadów na jezdni i zanieczyszczeń ściekowych. Najważniejsza jest jednak czasowa redukcja poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu, zwłaszcza PM10.

Skład badanych zmiotek

 

skład zmiotek

 

Zawiesina w ściekach

 

zawiesina w zmiotkach

 

 

Wpływ intensywnego zmywania na jakość powietrza

 

zmmywanie a jakość powietrza

 

Dalsze działania

Z przeprowadzonej wielokryterialnej analizy matematycznej wynika, że aby stale obniżać poziom zanieczyszczeń we wszystkich elementach środowiska naturalnego, w tym jakości powietrza, najlepiej oczyszczać ulice Krakowa (najczęściej badany odcinek na Alejach) raz dziennie z okresowym, gruntownym zmywaniem – przez trzy dni co dwa tygodnie – to najkorzystniejszy wariant. Kolejne badania będą jeszcze prowadzone w różnych punktach miasta, by precyzyjniej określić optymalną częstotliwość zmywania dla konkretnych ulic i dzielnic Krakowa. Główny cel współpracy MPO Kraków z PK i WIOŚ jest ustalenie najbardziej wydajnego i racjonalnego pod względem kosztów harmonogramu oczyszczania ulic – to poszukiwania “złotego środka”.

Kraków już teraz czyści ulice na mokro częściej i intensywniej niż inne duże miasta w Polsce. W tym roku zwiększeniu uległa także długość dróg objętych czyszczeniem na mokro: z 1800 km do 2300 km, a zmywaniem objęte są również mniejsze ulice.

Większa częstotliwość zmywania ulic to również jedno z możliwych krótkoterminowych działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia wysokich stężeń pyłów zawieszonych, w tym PM10. Dyspozytorzy MPO codziennie monitorują poziomy stężeń.

Główne ciągi komunikacyjne standardowo są oczyszczane kilka razy w ciągu dnia. Oczyszczaniem mechanicznym (zmywaniem i zamiataniem) według harmonogramu objęte jest łącznie 2300 km ulic w mieście, jednak gdy stężenie pyłu PM10 jest wyższe, na ulice Krakowa kierowane są większe siły, nawet kilkanaście dodatkowych polewaczek i zamiatarek, żeby skuteczniej ograniczać wtórne wzbudzanie pyłów i zanieczyszczeń ulicznych. Dotyczy to zwłaszcza obszarów miasta o szczególnie dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego: Starego Miasta, ulic do II obwodnicy Krakowa oraz Nowej Huty.

Najnowsze pojazdy MPO Kraków, ekologiczne zamiatarki gwarantują realne zmniejszenie stężenia pyłów PM10 – są wyposażone w specjalne filtry i system usuwający zanieczyszczania z zamiatanych i zmywanych ulic. Tylko w tym roku firma kupiła 6 dodatkowych zamiatarek wyposażonych w takie filtry i wszystkie te auta każdego dnia sprzątają ulice miasta – wyjątkiem są jedynie dni, w których intensywnie pada deszcz lub temperatura zbliża się lub spada poniżej 0° C.