MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

7 września 2018

W dniach 4-6 września 2018 roku w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja na temat Kompleksowej Gospodarki Odpadami, zorganizowana przez firmę „ABRYS” przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Krakowie.

W trzeciem dniu uczestnicy Konferencji mogli się zapoznać z procesem technologicznym sortowania odpadów komunalnych w zmodernizowanej sortowni Barycz, podczas trwającego ruchu próbnego.

Linia technologiczna została zmodernizowana w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.