Nowa edycja programu edukacyjnego dla przedszkoli

25 kwietnia 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie zaprasza krakowskie placówki przedszkolne do udziału w interaktywnych warsztatach ekologicznych przygotowywanych we współpracy z Teatrem Kultureska.

Jest to nowa edycja popularnego programu edukacyjnego „Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki”. W tym roku zapraszamy na spotkania warsztatowe, które odbędą się w Sali Teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Św. Jadwigi w Krakowie przy ul. Łokietka 60 w dniach 5 i 6 czerwca o godz. 9.00 oraz 11.00.

Warsztaty poprowadzone w konwencji bajki o Kopciuszku mają przypomnieć najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody i konieczność dbania o nią. Dzięki licznym piosenkom i konkursom przedszkolaki utrwalą i poszerzą wiedzę na temat zasad segregacji odpadów i znaczenia właściwego gospodarowania odpadami. Ponadto warsztaty zwracają uwagę, jak ważna jest ochrona powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazują negatywne skutki palenia śmieci w domowych paleniskach, ogrzewania domów węglem, a także dużej ilości spalin samochodowych. Zachęcają do walki z problemem zanieczyszczenia powietrza.

Placówki zainteresowane udziałem w Programie muszą dostarczyć pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (w formacie PDF) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 15:00. Z jednego przedszkola chęć udziału w Programie może zgłosić maksymalnie jedna grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W przypadku placówek posiadających filie w różnych lokalizacjach dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednej grupy z każdej filii. W Karcie Zgłoszenia placówka może wskazać preferowany termin odbycia warsztatów, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Organizator.

Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu placówki do udziału w Programie podejmuje Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału mają placówki biorące aktywny udział w innych programach edukacyjnych realizowanych przez Organizatora.

Szczegóły na stronie programu. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie: 12 646 22 92 w godz. 7-15.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki