Nowe zasady.pl

10 kwietnia 2013

Ponad 18 tysięcy użytkowników skorzystało z informacji na stronie www.nowezasady.pl, poświęconej gospodarce odpadami. Serwis został uruchomiony w połowie marca 2013 roku i przez czas jego działania ilość odwiedzin wyniosła blisko 26 tysięcy. Średnie odwiedziny użytkownika na stronie trwały ponad 5 minut, a największym zainteresowaniem cieszyła się zakładka z deklaracjami. Najwięcej Krakowian odwiedzało stronę podczas weekendów.


Przypomnijmy; na stronie nowezasady.pl zostały zebrane podstawowe informacje, dotyczące nowych zasad w gospodarce odpadami, które wprowadza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Serwis złożony jest z „puzzli” informacyjnych, jako części nowego systemu. Na portalu znajdują się;

1) Akty prawne, w tym prawo lokalne, którego zapisy precyzują prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, związane z odpadami. Istotnym dokumentem jest regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Krakowa.
2) Informacje o tym, co należy zrobić do 1 lipca, pomagające w odnalezieniu swojego miejsca w nowym systemie gospodarki odpadami.
3) Informacje o tym, co czeka nas po 1 lipca 2013 roku, opisujące nowe regulacje.
4) Deklaracje i wzory deklaracji, które każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnić, możliwe do pobrania, lub wypełnienia drogą elektroniczną.
5) Kalkulator, pomocny w wyliczeniu skali opłaty celowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
6) Stawki, część opisująca przyjęte przez Radę Miasta Krakowa, stawki opłaty celowej dla poszczególnych typów nieruchomości.
7) FAQ, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, dotyczące nowych zasad.

Nowe regulacje prawne zostaną wdrożone w Krakowie 1 lipca 2013 roku.