Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków od 1 kwietnia 2019 roku:

17 stycznia 2019

DJ – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej

DW – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej

DM – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

DB – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

plakat

Zasady segregacji – ulotka do pobrania

Zasady segregacji – plakat do pobrania

Zasady segregacji – ulotka w języku angielskim

Zasady segregacji – ulotka w języku rosyjskim

Zasady segregacji – ulotka w języku ukraińskim

WP Post Tabs