Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków od 1 kwietnia 2019 roku:

17 stycznia 2019

DJ – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej

DW – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej

DM – nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

DB – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku

Deklaracja DJ

Załącznik do deklaracji DJ-A

niejdoenfeofoejfojefje

Deklaracja DW

Załacznik do deklaracji DW-A

Załącznik do deklaracji DW-B

ndnenennee

Deklaracja DM

Załacznik do deklaracji DM-A

nienenfenfefneonfeo

Deklaracja DB

Załącznik do deklaracji DB-A

noenefenfienfie

Deklaracja DL

Załącznik do deklaracji DL-A

ninefenfienfie

Deklaracja DR

Załacznik do deklaracji DR-A

WP Post Tabs