Nowy program edukacyjny dla szkół

16 października 2017

Dziś ruszył nabór do nowego programu edukacyjnego MPO „Krakowskie szkoły najlepiej segregują odpady”. Program  jest adresowany do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Głównym celem programu jest kształtowanie proekologicznych postaw związanych z selektywną zbiórką odpadów i ochroną środowiska wśród dzieci i młodzieży, a także zorganizowanie w szkołach właściwego systemu segregacji odpadów. Pierwsze szkoły już się zgłaszają.


Program obejmuje:

  • Przeprowadzenie szkoleń metodycznych dla nauczycieli i udostępnienie szkołom specjalnie przygotowanych zestawów materiałów dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ułatwią nauczycielom przeprowadzenie w szkole lekcji na temat segregacji odpadów.
    Szczegóły
  • Przeprowadzenie w siedzibie MPO warsztatów edukacyjnych dla uczniów, połączonych ze zwiedzaniem Lamusowni. Podczas zajęć będą omawiane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków, a także recyklingu surowców wtórnych. Zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z wykształceniem pedagogicznym.
    Szczegóły
  • Zorganizowanie w szkołach właściwego systemu selektywnej zbiórki odpadów, zarówno na zewnątrz budynku (pojemniki zgodne z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku”), jak i wewnątrz (wyposażenie pomieszczeń szkolnych w zestawy koszy do segregacji odpadów).
    Szczegóły

SCHEMAT PRZEBIEGU PROGRAMU:

Szkoły zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do naboru na semestr zimowy – w okresie od 16 do 31 października 2017 r. lub na semestr letni – w okresie od 8 stycznia do 9 lutego 2018 r.

Więcej informacji na stronie: http://mpo.krakow.pl/najlepiej/o-programie