Operacja ZNAKOWANIE

22 września 2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczyna w październiku 2014 roku w Krakowie operację znakowania pojemników na odpady komunalne.Znajdujące się na nieruchomościach pojemniki będą znakowane foliową etykietą z kodem kreskowym, z napisem „MPO”.Pojemniki zostaną opatrzone nalepkami w dniach odbiorów odpadów, po zakończeniu pracy brygady wywozowej. Operację przeprowadzi firma ELTE GPS Sp. z o. o, która zrealizowała takie działania w innych, polskich miastach. Do mieszkańców trafiają już pierwsze ulotki z informacją o znakowaniu pojemników.

Dodajmy, akcja znakowania pojemników wynika z konieczności ich pełnej identyfikacji w systemie gospodarowania odpadami. Zarówno ilość, jak i struktura pojemników na nieruchomościach jest zmienna i wynika z bieżących potrzeb danego właściciela. Przy inwentaryzacji pojemników dane o typie pojemnika, zdjęcie i lokalizacja zostaną wprowadzone do specjalnej bazy oraz naniesione na mapę. W pierwszej kolejności znakowanie pojemników rozpocznie się w sektorze numer 3 odbioru odpadów komunalnych. Sektor ten obejmuje dzielnice VIII,IX,X Dębniki, Łagiewniki, Swoszowice i charakteryzuje się dużą różnorodnością typów nieruchomości. Cała procedura znakowania zostanie przeprowadzona w ciągu jednego miesiąca. W następnej kolejności znakowane będą pojemniki w kolejnych sektorach odbioru odpadów komunalnych.

Przypomnijmy; obecnie na nieruchomościachw Krakowie w zabudowie jednorodzinnej obowiązuje system żółtego worka, do którego składowane są odpady segregowane, a odpady zmieszane gromadzone są w niebieskich pojemnikach. Z kolei w zabudowie wielorodzinnej, oprócz żółtego i niebieskiego pojemnika, został także wprowadzony zielony pojemnik przeznaczony do gromadzenia szkła.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczenie wystarczającej ilości pojemników na posesji jest obowiązkiem właściciela/zarządcy nieruchomości. Pojemniki te mogą być wynajmowaneprzez właścicieli/zarządców nieruchomości bezpośrednio od zarządcy systemu, dzierżawione od innych firm wywozowychlub takżezakupione przez samych właścicieli nieruchomości.

Od 1 lipca 2013 roku usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Krakowa świadczy konsorcjum firm, w skład którego wchodzą van GANSEWINKEL, A.S.A., MPGO oraz SITA.Kraków podzielony jest na pięć sektorów odbioru odpadów.

ulotka

Sektory odbioru odpadów w Krakowie