Pozimowe sprzątanie miasta trwa od 14 lutego

8 marca 2019

Już od 14 lutego trwa pozimowe oczyszczanie ulic Krakowa. Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, warunki pogodowe pozwoliły na rozpoczęcie sprzątania o blisko trzy tygodnie wcześniej niż w latach ubiegłych. Każdego dnia ulice miasta sprząta średnio 350 osób i 130 jednostek sprzętowych.

Pracownicy MPO mają do oczyszczenia ponad 2600 km technologicznych ulic i 1 mln kw. chodników. Do środy, 6 marca, zadanie to zostało wykonane już w blisko 34 proc. W porównaniu z poprzednimi latami to wyniki zdecydowanie lepszy – zazwyczaj na początku marca było to 5-10 proc.

Oczyszczanie pozimowe jest bardziej czasochłonne i intensywne niż standardowe oczyszczanie podczas miesięcy letnich, które odbywa się według harmonogramu. Każda ulica zazwyczaj jest wielokrotnie zmywana i oczyszczana, ponieważ w wielu przypadkach jeden przejazd jest niewystarczający. Specjalistyczne pojazdy oczyszczające, takie jak zamiatarki i polewaczki, pracują w grupach po 4-5 aut.

Główne przeszkody to zazwyczaj pogoda i ruch uliczny. W przypadku ujemnych temperatur w nocy sprzęt sprzątający nie może pracować ze względu na konieczność użycia wody, która może zamarznąć i spowodować gołoledź. Również podczas największego ruchu w godzinach porannych i popołudniowych MPO ogranicza liczbę pracującego sprzętu, aby nie powodować większych korków w mieście.

W akcję sprzątania po zimie zaangażowany jest cały dostępny sprzęt i wszyscy pracownicy.