Prezydent Krakowa i prezes MPO Kraków docenieni przez branżę komunalną

12 lutego 2016

Zarząd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast przyznał prof. Jackowi Majchrowskiemu, prezydentowi Krakowa honorowy medal Polonia Pura. Udzielone wyróżnienie jest “wyrazem szczególnych osiągnięć Krakowa i osobiście jego prezydenta w tworzeniu nowych jakości budujących europejski system gospodarki odpadami komunalnymi”. Równocześnie środowisko zawodowe uhonorowało prezesa MPO Kraków Henryka Kultysa.

Eksperci docenili go za “wieloletnią pracę i naukę wiedzę oraz szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju polskiej gospodarki odpadami. Prezes został uhonorowany tytułem Europejskiego Lidera Innowacji 2015 za wdrażanie najnowocześniejszych technologii wykorzystywania odpadów jako źródła energii i surowców.