Program odbioru odpadów zielonych 2018

13 marca 2018

Program odbioru odpadów zielonych w 2018 r. będzie trwał do 7 grudnia (odbiór trawy, liści, rozdrobnionych gałęzi, ściętych zielonych części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Zasady są identyczne jak w ubiegłych latach: w wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do Worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Na odwrocie ulotki znajduje się harmonogram odbioru. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia w godzinach od 7.00-15.00).

Brązowe worki na odpady porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni MPO a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru.

Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

UWAGA: W przypadku osiedli zamkniętych, do których dostęp jest utrudniony poprzez oznakowanie i urządzenia ograniczające wjazd pojazdów (tj. bramy, szlabany, znaki zakazu, itp.), worki z odpadami powinny być wystawione bezpośrednio przed strefą zamkniętą.

Harmonogram 2018 do pobrania