PROGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I ODBIÓR CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH 2019 – HARMONOGRAM

2 stycznia 2019

Informujemy, że w roku 2019 w ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa od 7 stycznia do 15 lutego.

Od 4 marca do 6 grudnia 2019 roku w Krakowie będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin) w workach. Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

Pierwszy termin odbioru odpadów zielonych gromadzonych w workach może ulec przesynięciu, w zależności od warunków pogodowych. Program rozpocznie się niezwłocznie po ustąpieniu zimowych warunków pogodowych, wraz z rozpoczęciem okresu wegetacyjnego roślin.

Odbiór choinek odbywa się niezależnie od warunków pogodowych.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Nie należy stosować worków w kolorze żóltym, aby nie myliły się z innymi frakcjami odpadów gromadzonymi selektywnie. Do worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów ani ziemi.

Na odwrocie ulotki znajduje się harmonogram odbioru. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Worki na odpady zielone można podbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia w godzinach od 7.00-15.00).

Brązowe worki na odpady porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni MPO a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru. Dziękujemy.

Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

ulotka do pobrania_2019 Harmonogram 2019 do pobrania