PROGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I ODBIÓR CHOINEK ŚWIĄTECZNYCH 2018 – HARMONOGRAM

14 grudnia 2017

Informujemy, że w roku 2018 w ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa od 8 stycznia do 16 lutego.

Od 5 marca do 7 grudnia 2018 roku w Krakowie będzie kontynuowany program odbioru odpadów zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, ścięte zielone części roślin). Udział w programie nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą.

W wynikającym z harmonogramu dniu odbioru należy wystawić wypełniony odpadami zielonymi worek przed posesję, w widocznym z ulicy i ogólnodostępnym miejscu (pobocze jezdni, chodnik) do godziny 7.00 rano. Odpady zielone będą odbierane w dostarczonych właścicielom nieruchomości specjalnie oznaczonych workach, ale można też stosować inne, własne worki foliowe. Do Worków nie wolno wrzucać innego rodzaju odpadów.

Na odwrocie ulotki znajduje się harmonogram odbioru. Terminy odbioru w poszczególnych dzielnicach Krakowa dostępne są także na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Worki na odpady zielone można odbierać w dni robocze w siedzibach Rad Dzielnic (w godzinach urzędowania) oraz w siedzibie MPO w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia w godzinach od 7.00-15.00).

Brązowe worki na odpady porażone są wydawane wyłącznie w dyspozytorni MPO a ich odbiór będzie realizowany zgodnie z harmonogramem.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez zbyt długi czas, a także nie należy ich wystawiać na działanie promieni słonecznych. Gromadzenie odpadów zielonych powinno być dostosowane do harmonogramów odbioru. Dziękujemy.

Informacje są dostępne również pod numerem 801 084 084.

ULOTKA DO POBRANIA HARMONOGRAM DO POBRANIA