PRZEDŁUŻENIE TERMINU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ

6 listopada 2017

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony krakowskich szkół przedłużamy termin przyjmowania zgłoszeń w ramach pierwszego naboru do programu „KRAKOWSKIE SZKOŁY NAJLEPIEJ SEGREGUJĄ ODPADY” do końca listopada 2017 r. Jednocześnie przypominamy, że kolejny nabór do programu rozpocznie się w styczniu 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie programu: www.mpo.krakow.pl/najlepiej

baner_najlepiej