Sprzątanie świata 2016

7 września 2016

W dniach 16 do 18 września 2016 roku odbędzie się kolejna edycja akcji „Sprzątania Świata” Tegoroczna edycja Akcji przebiega pod hasłem „Podaruj dalej… drugie życie odpadów”. Przesłaniem tej edycji jest m.in. dążenie do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej, wzmocnienie odpowiedzialności za środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości odpadów i aktywizacja do działań w tym zakresie.

Zachęcamy do kreatywnego podejścia do tematu i nieco innego niż do tej pory działania. Zazwyczaj szkoły niezależnie od siebie włączały się w akcję sprzątając wybrany przez siebie teren, a MPO Kraków odbierało zebrane odpady. Takie akcje sprzątania były rozproszone, często organizowane w różnym czasie. By zwiększyć efekt działań tego typu proponujemy, by szkoły decydowały się na wspólne sprzątanie parków i terenów zielonych w swoich dzielnicach – worki i rękawice będą do odbioru w radach dzielnic.

Dodatkowe informacje pod nr tel. Dyspozytorni Głównej 12/64-62-361 oraz mailowo na interwencje24h@mpo.krakow.pl