Startuje gra miejska dla szkół

19 września 2017

Szkoły podstawowe i gimnazja biorą udział w grze miejskiej zorganizowanej przez MPO Kraków pod nazwą: „Krakowska gra o czystą Ziemię”. Jutro startują pierwsze drużyny.

Gra będzie realizowana w okresie od września do października 2017 r. Głównym celem akcji jest promowanie postaw proekologicznych wśród uczniów krakowskich szkół, a także podniesienie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Gra ma formę podchodów. Dzieci, wraz z nauczycielem, kierując się jedynie wskazówkami, będą szukały plansz, umieszczonych w sześciu ważnych dla Krakowa miejscach. Na planszach dzieci odnajdą zadania konkursowe do wykonania. Treść zadań dotyczy selektywnej zbiórki odpadów, odzysku surowców wtórnych i recyklingu. Po przejściu trasy konkursowej dzieci przygotują kartę odpowiedzi, którą będzie należało przesłać do organizatora. Na zwycięzców będą czekały atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali podsumowującej akcję.

Szkoły zainteresowane wzięciem udziału w akcji mogą zgłaszać się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.graoczystaziemie.pl, na której można odnaleźć szczegółowe informacje o przebiegu gry miejskiej.