Ważne informacje dla mieszkańców Krakowa

24 czerwca 2016

W dniach 25-31 lipca Kraków będzie gościł uczestników Światowych Dni Młodzieży. W tym czasie ze względu na ograniczenia i zmiany w organizacji ruchu w niektórych rejonach miasta odbiór odpadów z posesji może nastąpić w inny dzień niż to wynika z harmonogramu. Z tych samych powodów i tam, gdzie to konieczne, odbiór odpadów może odbywać się w godzinach nocnych.


Przypominamy, że przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży czasowo wstrzymane zostają programy
:

  • od 18 lipca do 5 sierpnia program odbioru odpadów zielonych. Prosimy, by w tym czasie nie wystawiać worków z odpadami przed posesje. Odpady zielone można dowieźć samodzielnie do kompostowni w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.
  • od 25 lipca do 5 sierpnia wstrzymany zostanie również odbiór odpadów wielkogabarytowych. Prosimy o nie wystawianie odpadów w tym czasie.
  • od 18 lipca do 5 sierpnia program odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego – “Elektrobrygada na telefon“.
  • od 18 lipca do 5 sierpnia realizowany przez MPO i Polski Czerwony Krzyż pilotażowy program odbioru tekstyliów – “100% KORZYŚCI“.

Wszystkie programy będą kontynuowane po 5 sierpnia.

Na czas trwania Światowych Dni Młodzieży zostanie uruchomiona specjalna 24-godzinna infolinia: 12 646 23 61, pod którą mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę interwencji w sprawie czystości lub odbioru odpadów.

ŚDM