Wizyta gości z najważniejszej organizacji w branży odpadowej

5 czerwca 2019

Przedstawiciele Municipal Waste Europe (MWE), organizacji z siedzibą w Brukseli zrzeszającej izby gospodarcze z krajów członkowskich Unii Europejskiej, wybrali Kraków na miejsce obrad walnego zgromadzenia oraz posiedzenia komitetu politycznego. Przy okazji chcieli zobaczyć w jaki sposób zorganizowany jest krakowski Zintegrowany System Gospodarki Odpadami, obejrzeć wszystkie instalacje przetwarzające odpady – Centrum Ekologiczne Barycz, Zakład Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych i Elektronicznych, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów oraz bazę MPO Kraków.

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co Kraków osiągnął w dziedzinie gospodarowania odpadami – ocenia Patrick Hasenkamp, prezes MWE. – To poziom europejski, a Kraków może z powodzeniem być wzorem dla innych gmin w Polsce i przykładem tego, jak należy organizować przetwarzanie odpadów.

Delegacja spędziła w Krakowie 2 dni na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

***

Municipal Waste Europe jest europejskim stowarzyszeniem reprezentującym branżowe organizacje z krajów Unii Europejskiej. Członkami MWE są krajowe Izby zrzeszające największych przedstawicieli samorządowego sektora gospodarki odpadami w swoich krajach. MWE poprzez kreowanie wspólnego stanowiska swoich członków w kwestiach prawodawstwa europejskiego w zakresie gospodarki odpadami, promuje samorządowy model gospodarki odpadami.

Do głównych działań MWE należy zaliczyć:

  • Dążenie do stworzenia w UE podstaw prawnych, sprzyjającym wprowadzaniu samorządowego modelu gospodarki odpadami, w którym to władze lokalne będą miały swobodę wyboru struktury organizacyjnej jak i finansowej działań związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami na swoim terenie.
  • Uznanie gospodarki odpadami jako kluczowego aspektu społecznej odpowiedzialności za środowisko oraz zdrowie publiczne.
  • Propagowanie gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym.

Municipal Waste Europe jest również platformą wymiany informacji i doświadczeń dla organizacji  narodowych i lokalnych samorządów w poszczególnych krajach. Status obserwatora w MWE posiadają organizacje z Grecji i Wielkiej Brytanii.