Zakończenie programu odbioru odpadów zielonych w 2016 r.

9 grudnia 2016

Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji programu odbioru odpadów zielonych. W jego ramach krakowianie mogli bezpłatnie i według harmonogramu oddawać skoszoną trawę, ścięte części roślin, drobne gałązki i liście. Mieszkańcom domów jednorodzinnych MPO Kraków zapewniało również worki, a administratorzy osiedli mogli umawiać podstawienie kontenerów w dogodnym terminie.

Od 18 kwietnia do 9 grudnia 2016 r. (236 dni, w tym 170 dni roboczych) MPO Kraków zebrało łącznie 22,6 tys. ton odpadów zielonych (o 3 tys. ton więcej niż rok temu). Odpadów zielonych było tak dużo, że gdyby je potraktować jako budulec wystarczyłoby na 2,5-krotne odtworzenie krakowskich murów miejskich (2,5 m grubości, 7 m wysokości, 4 km długości) dookoła Starego Miasta.

Wszystkie zebrane odpady zielone trafiły do kompostowni w Centrum Ekologicznym Barycz i są przetwarzane na kompost, który będzie mógł być stosowany jako nawóz organiczny w przydomowych ogrodach czy na działkach.

Po 9 grudnia odpady zielone nie będą już odbierane, jednak mimo zakończenia programu zieleń cały czas można dowieźć samodzielnie do kompostowni w Centrum Ekologicznym Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40. W przyszłym roku program będzie kontynuowany.