Zmiana indywidualnych numerów kont do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 stycznia 2016

Urząd Miasta Krakowa Wydział Podatków i Opłat informuje, że od dnia 1.01.2016 r. ulega zmianie indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o nowym numerze rachunku bankowego zostanie do Państwa przesłana listownie.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 12 616 9295 wew. 8.