Zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów w Krakowie

15 stycznia 2019

Od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.  z 2017 r. poz. 19).

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej (uchwała NR III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 roku) dostępnym w zakładce – akty prawne http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/akty-prawne.