Zmiany w regulaminie programu „Kino za baterie”

15 lutego 2017

Od drugiego semestru roku szkolnego 2016/2017 zaczyna obowiązywać nowy regulamin programu „Kino za baterie”.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem, od 13 lutego 2017 roku każda grupa biorąca udział w programie będzie mogła zrealizować maksymalnie dwa wyjścia do kina w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, w przypadku klas szkolnych wyjście może być zrealizowane wyłącznie wtedy, gdy klasa uzbiera wymaganą liczbę baterii dla wszystkich zgłoszonych uczniów (zgodnie z przelicznikiem: 2 kg baterii za 1 bilet). Kolejną ważną zmianą jest konieczność całkowitego wypełnienia pojemnika bateriami przed zgłoszeniem ich odbioru.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią aktualnie obowiązującego regulaminu, dostępną na stronie http://mpo.krakow.pl/kino-za-baterie/regulamin.

 

logo KINO2