Zmodernizowana sortownia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz oddana do eksploatacji

16 października 2018

W dniu 15 października 2018 roku oddana została do eksploatacji zmodernizowana sortownia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych  Barycz. Obecnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych związanych z automatyzacją procesu technologicznego sortownia odpadów komunalnych Barycz stała się jednym z najnowocześniejszych, przystosowanych do potrzeb epoki zakładów segregujących odpady komunalne. Realizacja prac modernizacyjnych współfinansowana była ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.