• logo 'Czytam rysuję...' (3)

CZYTAM, RYSUJĘ I SEGREGUJĘ – EDYCJA ZAKOŃCZONA

EDYCJA ZAKOŃCZONA

 

Od 1 lutego 2016 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie uruchamia nowy program edukacyjny pod nazwą „Czytam, rysuję i segreguję”, skierowany do uczniów klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych oraz do placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem programu jest edukacja ekologiczna uczniów krakowskich szkół w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Klasy zgłoszone do programu otrzymają bezpłatnie książeczki edukacyjne pt. „Jak rezolutny Ignaś z Krakowa nauczył Zuzię śmieci sortować” wydane przez Wydawnictwo „Bombajka” na zlecenie MPO w Krakowie. Po zapoznaniu się z treścią otrzymanych książeczek, uczniowie klas biorących udział w Programie będą mogli przygotować w formie tekstowo-graficznej materiały, stanowiące kontynuację przygód głównych bohaterów książeczki (od 2 do 8 stron w formacie A4). Materiały te powinny dotyczyć różnych aspektów ochrony środowiska naturalnego w Krakowie, a szczególnie tematów dotyczących gospodarki odpadami, segregacji, recyklingu itp. Przygotowane materiały należy przesłać pocztą elektroniczną (skan w formacie PDF) na adres edukacja@mpo.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2016 r. Do przesłanych materiałów należy obowiązkowo dołączyć skan oświadczenia (wzór dostępny poniżej) wypełnionego i podpisanego przez nauczyciela odpowiedzialnego za udział klasy w programie. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury.

Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

Przed zgłoszeniem klasy do programu należy zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin udziału w programie edukacyjnym “Czytam, rysuje i segreguję”

Karta zgłoszenia

Oświadczenie nauczyciela odpowiedzialnego za udział klasy w programie

 

 

wyniki-konkursu