• logo_
  • skan3

EKO-KREATORZY MODY – konkurs plastyczny dla przedszkoli

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJLEPSZY KOSTIUM Z ODPADÓW

W krainie zwanej Śmieciolandią mieszkają bardzo dziwne stworki – Śmiecioszki. Ich ulubioną zabawą jest konstruowanie. Niczym prawdziwi wynalazcy wymyślają co by tu wesołego zrobić z odpadów, które każdego dnia wyrzucają mieszkańcy Krakowa. Ich pokój zabaw jest pełen niezwykłych zabawek. Mają auta zrobione z kartonów i nakrętek, kubeczki na skarby z obciętych butelek, hamaki z foliowych torebek, a nawet domki z pozwijanych starych gazet.

Stworki dostały właśnie list od ulubionego władcy – króla Lamusa. Król zaprasza wszystkich mieszkańców Śmieciolandii na wielki bal. Aby wziąć w nim udział każdy stworek musi mieć odpowiedni strój, zrobiony oczywiście z odpadów. Niestety, Śmiecioszki nigdy jeszcze nic takiego nie robiły i nie wiedzą jak się ubrać. Słyszały jednak, że są dzieci, które mają doskonałe pomysły.

Przedszkolaki – dziewczyny i chłopaki! Pomóżcie stworkom wyszykować się na tę wyjątkową okazję! Wymyślcie ciekawe i wesołe kostiumy z odpadów. Czekamy na Wasze zdjęcia w kostiumach! Wysyłajcie je pocztą tradycyjną na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY MODY”. Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 listopada 2017 r.

Miłej zabawy!

 

W przedszkolach zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie dzieci przygotowują pod opieką wychowawców kostiumy wykonane z materiałów przeznaczonych do recyklingu. Do konstruowania kostiumów można wykorzystać papier, tworzywa sztuczne i metal (np. opakowania, kartony, kartki, gazety, butelki plastikowe, zakrętki, rurki, talerzyki plastikowe, puszki itp.).

Spośród wszystkich kostiumów przygotowanych w przedszkolu należy – w ramach wewnętrznych eliminacji zorganizowanych w placówce – wybrać kostiumy, które zostaną zgłoszone do Konkursu. Przedszkola, które liczą nie więcej niż 100 dzieci mogą zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 kostiumy, natomiast przedszkola liczące więcej niż 100 dzieci – maksymalnie 5 kostiumów. 2.

W celu zgłoszenia kostiumu do Konkursu należy w terminie do 10 listopada 2017 r. przesłać tradycyjną pocztą kolorowe zdjęcie (w formacie 13x18cm, w jak najlepszej jakości) przedstawiające dziecko w przygotowanym kostiumie – na adres Organizatora: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, z dopiskiem „KONKURS – EKO-KREATORZY MODY”. Dla jednego kostiumu można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Do zdjęć gotowego kostiumu należy dołączyć jedno zdjęcie przedstawiające wykonywanie kostiumów przez dzieci. Dzieci prezentujące kostiumy na zdjęciach muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku. Każde przesłane zdjęcie musi być na odwrocie podpisane czytelnie z podaniem: nazwy i numeru przedszkola, nazwy kostiumu oraz imienia i nazwiska nauczyciela, pod kierunkiem którego kostium został wykonany.

Do przesłanych zdjęć należy dołączyć (osobno dla każdego kostiumu) Kartę Zgłoszenia, wydrukowaną dwustronnie, wypełnioną i podpisaną przez dyrektora placówki oraz przez nauczyciela pod kierunkiem którego kostium został wykonany. Wzór Karty Zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Konkursu. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz z zaakceptowaniem jego postanowień w całości.

Kostiumy, których zdjęcia (spełniające wymogi Regulaminu) zostaną w terminie przesłane na adres Organizatora, będą ocenione przez jury, powołane przez Organizatora. W ocenie kostiumów będą brane pod uwagę takie aspekty jak: walory estetyczne, dobór materiałów, kreatywność i pomysłowość, samodzielność wykonania, staranność wykonania. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora w terminie do 30 listopada 2017 r.  Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane przez dzieci na uroczystej gali finałowej, której termin i miejsce zostaną podane po ogłoszeniu wyników. Warunkiem otrzymania nagrody będzie prezentacja dziecka w kostiumie.

Przed przesłaniem zdjęć kostiumów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Regulamin udziału w konkursie plastycznym „EKO-KREATORZY MODY” Plakat konkursu „EKO-KREATORZY MODY” Karta zgłoszenia –kartę należy przesłać razem ze zdjęciami kostiumów

WYNIKI KONKURSU