ELEKTROODPADY MAJĄ ZASADY- PROGRAM DLA GIMNAZJÓW ORAZ KLAS 7 I 8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, EDYCJA 2018/2019

Program edukacyjny „Elektroodpady mają zasady”, przeznaczony jest dla uczniów krakowskich gimnazjów oraz dla uczniów klas 7 i 8 krakowskich szkół podstawowych. Uczestnicy programu biorą udział w praktycznych warsztatach, których przewodnim motywem są zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Ponadto, mają okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Lamusowni) oraz Zakładu Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych, gdzie przygotowuje się elektroodpady do dalszych etapów unieszkodliwiania.

Głównym celem programu jest uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska naturalnego, związane z nieustannym wzrostem ilości elektroodpadów, który wynika z faktu, iż w codziennym życiu korzystamy z coraz większej liczby urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Uczestnicy zajęć dowiadują się, jak groźne mogą być skutki niewłaściwego postępowania z elektroodpadami oraz jak należy prawidłowo i bezpiecznie postępować z zużytym sprzętem RTV i AGD.

Autorami programu są: dr Jan Giełżecki i dr Tomasz Bator. Warsztaty prowadzą doświadczeni pedagodzy i wykładowcy, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Program jest realizowany w okresie od października do listopada 2018 r. oraz od kwietnia do czerwca 2019 r. Udział szkół z Krakowa jest bezpłatny. Zgodnie z Regulaminem programu, organizator zajęć nie zwraca kosztów dojazdu do siedziby przy ul. Nowohuckiej 1.

Regulamin udziału – ‘Elektroodpady mają zasady – edycja 2018_2019′

Jan Giełżecki – współautor programu zajęć realizowanych podczas warsztatów, doktor inżynier nauk technicznych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, promotor licznych prac magisterskich i inżynierskich m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ochrony środowiska. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku energetyka: budownictwo ogólne i fizyka cieplna budowli. Zajmuje się między innymi wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, termografią, badaniem ochron osobistych służb ratowniczych.

Tomasz Bator – współautor programu zajęć realizowanych podczas warsztatów, doktor nauk biologicznych, doświadczony pedagog i wykładowca, autor licznych publikacji naukowych, twórca filmu naukowo-dydaktycznego pt. „Świat mikroorganizmów”. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach dotyczących wykorzystywania metod biologicznych w procesach utylizacji szkodliwych odpadów. Od 2014 roku przygotowuje i prowadzi zajęcia w ramach programów edukacyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Zawarte w programie treści merytoryczne są zgodne z podstawą programową nauczania biologii, fizyki i chemii na poziomie gimnazjum oraz w klasach 7 i 8 szkół podstawowych.

Zajęcia odbywają się w dni robocze pracy MPO w każdą środę o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Terminy zajęć można rezerwować mailowo: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie w godz. 7:00-14:00 pod numerami: 12 64 62 292 lub 12 64 62 294. O udziale szkoły w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Kwiecień 2019 r.

03, 10, 17.

Maj 2019 r.

08, 15, 22, 29.

Czerwiec 2019 r.

05, 12, 19.

Inne terminy możliwe po indywidualnym uzgodnieniu.

Dojazd do siedziby MPO czy ul. Nowohuckiej 1 :

– Od strony Al. Pokoju (przystanek “Rondo 308. Dywizjonu”):

tramwajem nr  1, 14, 22
autobusem nr  174, 178

– Od strony Al. Jana Pawła II (przystanek “Stella-Sawickiego”):

tramwajem nr   9, 10, 52
autobusem nr  178, 478

Od września do listopada 2018 r. odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa VIII A
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Bartosza Głowackiego – klasa VII A
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa VIII A
Szkoła Podstawowa nr 98 im. Henryka Sienkiewicza – klasa VII A
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa VII A
Zespół Szkół Zawodowych Huty im. T. Sendzimira – klasa III LO
Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera – klasa III C gimnazjalna (kółko fizyczne)
Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza – klasa VIII (kółko fizyczne)
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa VIII A

Od kwietnia do czerwca 2018 r. odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga – klasa V A

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi “Uczeń” – klasa V

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi “Uczeń” – klasa VI

Przedszkole w Zespole Szkół Specjalnych nr 4

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa I A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa II A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa III A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa III B

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa III D

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa IV A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa IV D

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa V A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa VI A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa VI D

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa VII A

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa VII D

Gimnazjum Specjalne nr 55 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa II A

Gimnazjum Specjalne nr 55 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa III A

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa I

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa II

Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Zespół Szkół Specjalnych nr 4) – klasa III

Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej – klasa IV J

Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera – klasa VI C

Niepubliczna Chrześcijańska Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń” – klasa III

Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej – klasa V P

Szkoła Podstawowa im. bł. Celiny Borzęckiej – klasa V W

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Franciszka Dąbrowskiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 62 im. Franciszka Dąbrowskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga – klasa V C

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa II A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa II B

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa III C

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa V A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa VII A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa I B gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa II A gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa II B gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa III B gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa III C gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa III D gimnazjum

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy– klasa I A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy– klasa II A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy– klasa II B

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy– klasa III A

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – Szkoła Przysposabiająca do Pracy– klasa III B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera – klasa IV H

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek – klasa IV

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera – klasa IV A

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny z Nazaretu – klasa V B

Centrum Kultury Podgórza – Klub KLINY

Od września do listopada 2017 r. odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa IV B

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacji Matematycznej – klasy IV-VII

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa IV A

Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa V B

Od kwietnia do czerwca 2017 r. odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 6 (SOSW nr 4) – klasa III B

Szkoła Podstawowa nr 6 (SOSW nr 4) – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 6 (SOSW nr 4) – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 6 (SOSW nr 4) – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 6 (SOSW nr 4) – klasa VI C

Gimnazjum nr 64 (SOSW nr 4) – klasa I

Gimnazjum nr 64 (SOSW nr 4) – klasa II A

Gimnazjum nr 64 (SOSW nr 4) – klasa III B

Gimnazjum nr 64 (SOSW nr 4) – klasa III C

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 (SOSW nr 4) – klasa I

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 (SOSW nr 4) – klasa III A

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 3 (SOSW nr 4) – klasa III B

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 144 im. Bohaterów Września 1939 – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 144 im. Bohaterów Września 1939 – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 144 im. Bohaterów Września 1939 – klasa V D

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 40 im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika – klasa VI B

Od września do listopada 2016 r. odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV D

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV E

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte – klasa IV B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 156 im. ks. kard. A. S. Sapiehy – klasa IV C

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza – klasa V A

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza – klasa V B

Od kwietnia do czerwca 2016 odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta – klasa IV B

Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukacja XXI wieku” – klasa IV

Prywatna Szkoła Podstawowa „Edukacja XXI wieku” – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena – klasa V A

Prywatna Szkoła Podstawowa „Salwator” – klasa V A

Prywatna Szkoła Podstawowa „Salwator” – klasa V B

Samorządowe Przedszkole nr 24 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy)

Szkoła Podstawowa nr 44 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy)

Gimnazjum nr 55 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy)

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 10 (Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy)

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 138 im. Polskich Wojsk Lotniczych – klasa VI

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera – klasa IV F

Szkoła Podstawowa nr 105 im. Ludwiki Wawrzyńskiej – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha – klasa IV A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 im. Władysława Szafera – klasa IV B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90 im. Polskich Kawalerów Maltańskich – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Śniadeckiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha – klasa IVC

Od września do listopada 2015 odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa V D

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej – klasa VI D

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Szarych Szeregów – klasa VI

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Edwarda Dembowskiego – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 67 im. Władysława Łokietka – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 68 im. Jerzego Bińczyckiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 78 im. Piotra Michałowskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 85 im. Księdza Kazimierza Jancarza – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte – klasa IV B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98 im. Henryka Sienkiewicza – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa I A

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa I B

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa II B

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa II B

Szkoła Podstawowa nr 104 im. Jana Matejki – klasa III A

Szkoła Podstawowa nr 107 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego – klasa V C

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 123 im. Gen. Józefa Bema – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV B

Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV D

Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 160 im. św. Augustyna – klasa V

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych

Stowarzyszenie Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych “Emaus”

Warsztat Terapii Zajęciowej Kraków, os. Centrum C7

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa V

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa VI

Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie – klasa III C (gimnazjum)

Od kwietnia do czerwca 2015 odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 10 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa II B

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Tadeusza Kościuszki – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Dra H. Jordana – klasa III A

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Dra H. Jordana – klasa VI C

Szkoła Podstawowa nr 45 im Pauli Montal Sióstr Pijarek – klasa II

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Dąbrowskiej – klasa VI A

Szkoła Podstawowa nr 62 im. kmdra por. Franciszka Dąbrowskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego – klasa VI A

Szkoła podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa nr 156 im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy – klasa V A

Szkoła Podstawowa nr 156 im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy – klasa IV T

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa IV A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa IV B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa V A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa V B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa VI A

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Mjra Henryka Sucharskiego – klasa VI B

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego – klasa IV

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego – klasa V

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Andrzeja Frycza- Modrzewskiego – klasa VI

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 – klasa IV

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 – klasa V

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 – klasa VI

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 – klasa IV

Półkolonia przy basenie AGH

WP Post Tabs

logo 'Elektroodpady mają zasady'baneredukacja2