• WWW

KRAKOWSKIE DZIECI WIEDZĄ JAK WYRZUCAĆ ŚMIECI

Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci” to zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów klas II krakowskich szkół podstawowych. Podczas warsztatów, odbywających się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1, dzieci poznają zasady segregowania śmieci obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zajęcia mają charakter interaktywnej zabawy i połączone są z wycieczką po Lamusowni – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zajęcia „Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci” są realizowane w ramach Akademii Młodego Krakowianina – projektu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa oraz merytoryczne jednostki i spółki miejskie. Celem tego projektu jest propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców Krakowa postaw proekologicznych i prospołecznych oraz umożliwienie im rozwijania różnorodnych zainteresowań. Dzieci będą mogły poznać działalność instytucji i spółek, nadzorowanych przez samorząd krakowski, a także zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat miejskiej infrastruktury.

Zgłaszanie udziału w zajęciach odbywa się poprzez System Informatyczny Urzędu Miasta Krakowa. Informacje o harmonogramie zajęć oraz o możliwości rezerwowania poszczególnych terminów są dostępne na stronie www.krakow.pl/akademia.

Zajęcia realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w ramach Akademii Młodego Krakowianina odbywają się w siedzibie Spółki przy ul. Nowohuckiej 1. Czas trwania jednych zajęć to około 60 min. Grupa uczniów biorąca udział w jednych zajęciach nie może być większa niż 25 osób.

Przed zgłoszeniem klasy do udziału w zajęciach należy zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin udziału – ‘Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci’ 2018-2019