• logo EKO-dzieciaki (kolor)

KRAKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI TO EKO-DZIECIAKI – EDYCJA 2018

Program edukacyjny organizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie pod nazwą „Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki – edycja 2018”, jest adresowany do dzieci z krakowskich przedszkoli. Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów w gminie Kraków, a także rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

Placówki przedszkolne zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną zaproszone do udziału w interaktywnych warsztatach ekologicznych o tematyce związanej z segregowaniem odpadów. Podczas warsztatów dzieci będą zapraszane przez animatorów do udziału w konkursach. W ramach Programu zaplanowane jest przeprowadzenie czterech spotkań, które odbędą się w Sali Teatralnej w Młodzieżowym Domu kultury im. Św. Jadwigi (ul. Łokietka 60, Kraków ) w dniach 5 i 6 czerwca o godz. 9.00  oraz 11.00.

Placówki zainteresowane udziałem w Programie muszą dostarczyć pocztą elektroniczną na adres edukacja@mpo.krakow.pl skan wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia (w formacie PDF) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 15:00. Z jednego przedszkola chęć udziału w Programie może zgłosić maksymalnie jedna grupa licząca nie więcej niż 25 dzieci. W przypadku placówek posiadających filie w różnych lokalizacjach dopuszcza się możliwość zgłoszenia jednej grupy z każdej filii. W Karcie Zgłoszenia placówka może wskazać preferowany termin odbycia warsztatów, jednak ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Organizator.

Liczba miejsc jest ograniczona. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu placówki do udziału w Programie podejmuje Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo udziału mają placówki biorące aktywny udział w innych programach edukacyjnych realizowanych przez Organizatora.

Przed wypełnieniem Karty Zgłoszenia należy zapoznać się z Regulaminem udziału w Programie.

Regulamin udziału w programie edukacyjnym „Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki – edycja 2018”

Karta zgłoszenia