MĄDRZE SEGREGUJESZ, WIĘCEJ ZYSKUJESZ – program dla seniorów

Program „Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz” jest adresowany do mieszkańców Krakowa, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową. W ramach programu odbędą się zajęcia warsztatowe oraz (dla zainteresowanych) wycieczki po Lamusowni – Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Nowohuckiej 1. Uczestnicy zajęć poznają zasady selektywnego zbierania odpadów w Krakowie i dowiedzą się jak funkcjonuje system przetwarzania odpadów. W czasie warsztatów słuchacze zapoznają się również z problemami środowiska naturalnego, które są związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka oraz uświadomią sobie spoczywającą na każdym odpowiedzialność za środowisko naturalne w ujęciu globalnym i lokalnym. W czasie wycieczki po Lamusowni uczestnicy zajęć dowiedzą się, co można zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi oraz jak odbywa się ich dalsze przetwarzanie.

Autorem programu jest dr Tomasz Bator. Warsztaty prowadzą doświadczeni wykładowcy i pedagodzy, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną środowiska. Program trwa od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Patronat medialny nad programem objęło czasopismo „Głos Seniora.” Udział w programie jest bezpłatny dla zorganizowanych grup, funkcjonujących na terenie Krakowa w ramach instytucji i organizacji zrzeszających osoby nieaktywne zawodowo. Zgodnie z Regulaminem programu, organizator zajęć nie zwraca kosztów dojazdu do siedziby przy ul. Nowohuckiej 1.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia warsztatowej części zajęć w siedzibie instytucji lub organizacji, w ramach której funkcjonuje dana grupa. W takiej sytuacji konieczne jest indywidualne uzgodnienie terminu, oraz zapewnienie warunków odbywania zajęć (sala, wyposażenie itp.)

Regulamin udziału – MĄDRZE SEGREGUJESZ – WIĘCEJ ZYSKUJESZ 2018_2019

Tomasz Bator autor programu zajęć realizowanych podczas warsztatów, doktor nauk biologicznych, doświadczony wykładowca i pedagog, autor licznych publikacji naukowych, twórca filmu naukowo-dydaktycznego pt. „Świat mikroorganizmów”. Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach dotyczących wykorzystywania metod biologicznych w procesach utylizacji szkodliwych odpadów. Od 2014 roku przygotowuje i prowadzi zajęcia w ramach programów edukacyjnych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Scenariusz zajęć

Zajęcia odbywają się w dni robocze pracy MPO w każdy czwartek o godz. 10:00 i 12:00. Terminy zajęć można rezerwować mailowo: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie w godz. 7:00-14:00 pod numerami: 12 64 62 292 lub 661 661 038, 661 662 125, 669 127 588. O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia warsztatowej części zajęć w siedzibie instytucji lub organizacji, w ramach której funkcjonuje dana grupa. W takiej sytuacji konieczne jest indywidualne uzgodnienie terminu, oraz zapewnienie warunków odbywania zajęć (sala, wyposażenie itp.)

Kwiecień 2019 r.

04, 11, 25.

Maj 2019 r.

09, 16, 23, 30.

Czerwiec 2019 r.

06, 13.

Inne terminy możliwe po indywidualnym uzgodnieniu.

Dojazd do siedziby MPO przy ul. Nowohuckiej 1 :

– Od strony Al. Pokoju (przystanek “Rondo 308. Dywizjonu”):
tramwajem nr  1, 14, 22
autobusem nr  174, 178

– Od strony Al. Jana Pawła II (przystanek “Stella-Sawickiego”):
tramwajem nr   9, 10, 52
autobusem nr  178, 478

W ramach programu odbyły się zajęcia dla następujących grup: 

Akademia Pełni Życia

Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Sercanek

Nowohucka Akademia Seniora

Małopolskie Centrum Edukacji

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Seniorzy z Osiedlowego Klubu Kultury Zbydniowice

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie  Klub Integracji Społecznej

Krakowskie Centrum Seniora – Centrum Aktywności Seniora “Młodzi duchem”

WP Post Tabs
logo 'Mądrze segregujesz - więcej zyskujesz'

baneredukacja2