Od segregacji nie ma wakacji – EDYCJA 2014 (zakończona)

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie jak Zarządzający Systemem Oczyszczania na terenie Gminy Miejskiej Kraków,realizując zadanie własne gminy w zakresie edukacji ekologicznej opracował i uruchomił od marca 2014 roku program edukacyjny „Od segregacji nie ma wakacji”. Programwspółfinansowany jest ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Honorowy patronat przedsięwzięciem edukacyjnym objął Małopolski Kurator Oświaty. Dwugodzinne zajęcia w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1, skierowane są do uczniów i nauczycieli klas IV –V szkół podstawowych.

Sam pomysł objęcia programem krakowskich szkół, narodził się z inspiracji środowiska nauczycieli, którzy w licznych telefonach oraz bezpośrednich kontaktach z pracownikami MPO wskazywali na zasadność uruchomienia dla dzieci i młodzieży działań edukacyjnych, podczas których uczeń dowie się m.in. jak ograniczyć  ilości wytwarzanych odpadów w szkole i domu, pozna sposoby gospodarki odpadami w swojej miejscowości, zrozumie potrzeby oszczędzania surowców wtórnych i pozna  praktyczne znaczenie pojęć: odzysk, recykling, unieszkodliwianieodpadów, kompost itp.

Poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy i wskazówek praktycznego jej zastosowania chcemy uwrażliwić uczniów, a tym samym dorosłych mieszkańców Krakowa, na problemy środowiska naturalnego, uświadomić skalę problemu w ujęciu globalnym i lokalnym, wskazać efektywniejsze sposoby zmniejszenie ilości odpadów komunalnych w środowisku naturalnym, zapoznać ze skutkami niewłaściwych zachowań względem środowiska, zmotywować do działania oraz wzbudzić odpowiedzialność za swoje postępowanie i jego wpływ na środowisko. Szczególny nacisk w programie położono na zasady gospodarowania odpadami w Krakowie.

Program „Od segregacji nie ma wakacji” obejmuje warsztaty grupowe i wycieczkę po Lamusowni. Zajęcia będą się odbywały w okresie od marca do połowy listopada 2014 r. Zostaną przeprowadzone na podstawie autorskiego programu dr Ingi Bator.

Udział szkół podstawowych z Krakowa w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Zgodnie z Regulaminem programu, organizator zajęć nie zwraca kosztów dojazdu do siedziby przy ul. Nowohuckiej 1.

Pobierz Regulamin udziału

INGA BATOR– doktor nauk biologicznych, nauczyciel dyplomowany, od roku 2001 nauczyciel szkoły podstawowej, współautor zeszytów ćwiczeń do biologii wydawnictwa WSiP cyklu „Bliżej biologii”, konstruktor testów z przyrody dla cyklu „Przyroda z pomysłem” i „Przyrodo, witaj!”, egzaminator szkoły podstawowej i matury z biologii, współpracowała z Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznym udział w projekcie edukacyjnym „Bioróżnorodność w naszym otoczeniu” (2012 i 2013 r.), współpracowała z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła „Sklep à wysypisko: ulica jednokierunkowa?” (2008 i 2009 r.)

Zwarte w programie treści merytoryczne stanowią podstawę programową nauczania formalnego biologii dla klas IV-V. Zajęcia w MPO są prowadzone przez nauczycieli akademickich z przygotowaniem kierunkowym z zakresu ochrony środowiska i mogą zastąpić tematyczną lekcję biologii lub stanowić jej uzupełnienie.

Pobierz Konspekt zajęć

Zajęcia odbywają się w dni robocze pracy MPO w każdy wtorek, środę i czwartek o godz. 8:30, 10:00 i 11:30. Ewentualne inne terminy np. piątek są do uzgodnienia indywidualnie.

Terminy zajęć można rezerwować mailowo: edukacja@mpo.krakow.pl lub telefonicznie w godz.7:00-14:00 pod numerami: 12 64 62 292 lub 661 661 038, 661 662 125. O udziale szkoły w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Marzec 2014 r.

26, 27

Kwiecień 2014 r.

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 23, 24,

Maj 2014 r.

6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.

Czerwiec 2014 r.

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26.

Wrzesień 2014 r.

9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25., 30.

Październik 2014 r.

1, 2.,7, 8, 9.,14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.

Listopad 2014 r.

4, 5, 6,12, 13, 18, 19, 20.

Listopad 2014 r.

spotkanie podsumowujące program.

Dojazd do siedziby MPO czy ul. Nowohuckiej 1 :

  • Od strony Al. Pokoju: tramwajem nr 1, 4, 10, 14, 22, 52  lub autobusem nr 178
    (przystanek Nowohucka).
  • Od strony Al. Jana Pawła: autobusem nr  129, 178, 704, 724, 744
    (przystanek Stella- Sawickiego).

Od początku września odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 25, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 25, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV D.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej- klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa VI A.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV C.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa V D.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV D.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa VI C.
Szkoła Podstawowa Nr 45, im. Św. Pauli Montal Sióstr Pijarek – klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 133, im. Orła Białego – klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 45, im. Św. Pauli Montal Sióstr Pijarek – klasa V.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 123, im. Generała Józefa Bema – klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 25, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C.
Szkoła Podstawowa Nr 25, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 155, im. Św. Jadwigi Królowej – klasa VI B.
Szkoła Podstawowa Nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej – klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 92, im. Bohaterów Westerplatte – klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 29, im. Jana Matejki – klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – klasa V B.

Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 29, im. Jana Matejki- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV D.
Szkoła Podstawowa Nr 66, im. Edwarda Dembowskiego- klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 92, im. Bohaterów Westerplatte- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 97, im. Joachima Lelewela- klasa IV D.
Szkoła Podstawowa Nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 21, im. Wł. Jagiełły- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 21, im. Wł. Jagiełły- klasa IV C.
Szkoła Podstawowa Nr 21, im. Wł. Jagiełły- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 21, im. Wł. Jagiełły- klasa IV D.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV C.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Prywatna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV B.
Zespół Szkół Specjalnych Nr 4, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44, im. Jana Brzechwy – klasa IV i V.
Szkoła Podstawowa Nr 40, im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika- klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – klasa V C.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – klasa IV C.
Szkoła Podstawowa Nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – klasa IV C.

Od kwietnia do czerwca odwiedzili nas uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 25, im. Tadeusza Kościuszki- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 25, im. Tadeusza Kościuszki- klasa V C.
Szkoła Podstawowa nr 25, im. Tadeusza Kościuszki- klasa V B.
Szkoła Podstawowa nr 114, im. Arkadego Fiedlera- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa nr 114, im. Arkadego Fiedlera- klasa V B.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego-klasa IV B.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 im. Tadeusza Boya Żeleńskiego-klasa IV C.
Szkoła Podstawowa nr 114, im. Arkadego Fiedlera- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 114, im. Arkadego Fiedlera- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 151 z oddziałami integracyjnymi im. Uniwersytetu Jagiellońskiego-klasa VI c.
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa nr 65, im. Czesława Janczarskiego- klasa IV.
Szkoła Podstawowa nr 65, im. Czesława Janczarskiego- klasa V.
Szkoła Podstawowa nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 61, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego- klasa V B.
Szkoła Podstawowa nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV C.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego- klasa IV D.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa V B.
Szkoła Podstawowa nr 101, im. Hansa Christiana Andersena- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 101, im. Hansa Christiana Andersena- klasa V B.
Szkoła Podstawowa nr 101, im. Hansa Christiana Andersena- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa nr 101, im. Hansa Christiana Andersena- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 105, im. Ludwiki Wawrzyńskiej- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 25, im. Tadeusza Kościuszki- klasa VI D.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa IV A.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa IV C.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa IV D.
Szkoła Podstawowa nr 133 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8), im. Orła Białego- klasa IV.
Szkoła Podstawowa nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej- klasa IV B.
Szkoła Podstawowa nr 62, im. Kmdra por . Franciszka Dąbrowskiego- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 40, im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika- klasa V A.
Szkoła Podstawowa nr 40, im. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika- klasa V B.

Szkoła Podstawowa Nr 144 z Oddziałami Integracyjnym im. Bohaterów Września 1939 – Klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 144 z Oddziałami Integracyjnym im. Bohaterów Września 1939 – Klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 144 z Oddziałami Integracyjnym im. Bohaterów Września 1939 – Klasa V C.
Szkoła Podstawowa Nr 144 z Oddziałami Integracyjnym im. Bohaterów Września 1939 – Klasa V E.
Szkoła Podstawowa Nr 111 im. Wojska Polskiego – Klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 144 z Oddziałami Integracyjnym im. Bohaterów Września 1939 – Klasa V D.
Zespół Szkół Specjalnych nr 4, im. Juliana Tuwima – Klasa V i VI.
Szkoła Podstawowa Nr 156, im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy – Klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 37, im. Juliana Tuwima – Klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 37, im. Juliana Tuwima – Klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 72, im. Teofila Lenartowicza – Klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 72, im. Teofila Lenartowicza – Klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 72, im. Teofila Lenartowicza – Klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 72, im. Teofila Lenartowicza – Klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 72, im. Teofila Lenartowicza – Klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 92, im. Bohaterów Westerplatte – Klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 74, im. Stanisława Staszica – Klasa IV A, Klasa V.
Szkoła Podstawowa Nr 162, im. Wł. Szafera – Klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego – Klasa V C.
Szkoła Podstawowa Nr 92, im. Bohaterów Westerplatte – Klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 142, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa V.
Szkoła Podstawowa Nr 142, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa IV, VI.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego – Klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 156, im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy – Klasa III A.
Szkoła Podstawowa Nr 156, im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy – Klasa V B.
Prywatna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego – Klasa IV.
Szkoła Podstawowa Nr 89, im. Kornela Makuszyńskiego – Klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 27, im. Marii Konopnickiej – Klasa IV A.
Szkoła Podstawowa Nr 62, im. Kmdra por . Franciszka Dąbrowskiego – Klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 62, im. Kmdra por . Franciszka Dąbrowskiego – Klasa IV A.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – Klasa IV B.
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 3 – Klasa IV A.

Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa V A.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa V B.
Szkoła Podstawowa Nr 62, im. Kmdra por . Franciszka Dąbrowskiego – Klasa VI.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa VI B.
Szkoła Podstawowa Nr 58, im. Tadeusza Kościuszki – Klasa VI A.
Szkoła Podstawowa Nr 4, im. Romualda Traugutta – Klasa IV B.
Szkoła Podstawowa Nr 4, im. Romualda Traugutta – Klasa V C.
Szkoła Podstawowa Nr 62, im. Kmdra por . Franciszka Dąbrowskiego – Klasa V B.

Pobierz  logo programu (PSD, EPS, JPG, PDF, PNG)

Pobierz plansze: wskazowki_rady_na_krakowskie_odpady i tak_segregujemy (JPG)

WP Post Tabs

 

logotypy_program