Ścieżka ekologiczna

ścieżka i bloki 21.05.2009 001 W ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez MPO organizowane są zajęcia oraz warsztaty na terenie Centrum ekologicznego Barycz. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, jak również do młodzieży szkół zawodowych, średnich, a także studentów uczelni państwowych i prywatnych. Wszystkie zajęcia dostosowane są zarówno do wieku uczestników, jak również do oczekiwań uczestników oraz ich opiekunów.

Powodem budowy ścieżki był zamiar pokazania najmłodszym, że odpady („śmieci”) powstają w związku z życiem i funkcjonowaniem każdego z nas zarówno w domu, przedszkolu, szkole czy zakładzie pracy. Zajęcia mają także przybliżyć uczestnikom rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregacji (gdzie zawieść? do jakiego kontenera wrzucić?).

Zajęcia rozpoczynają się w salce zaplecza biurowego zlokalizowanej przy wjeździe na teren obiektów od strony ul. Krzemienieckiej. Po krótkim wprowadzeniu i zapoznaniu się, rozpoczyna się zasadnicza część zajęć edukacyjnych. Podczas warsztatów słuchacze, za pomocą kolorowych tablic z przymocowanymi odpadami (np. opakowania, sprzęt elektryczny , akumulator itp.), mogą zapoznać się z drogą każdego z nich, zobaczyć materiały wykonane z recyklingu, jak również wszelkiego rodzaju półprodukty (płatki z PET, granulaty, włókna itp.).

Ponadto ścieżka edukacyjna umożliwia zapoznanie się z funkcjonowaniem składowiska, śmieciarek, pracy kompaktorów zagniatających odpady, sortowni i kompostowni. Dowiedzą się jak wygląda punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Na jakich zasadach i jakie odpady mogą do niego dostarczać. Dużym zainteresowaniem cieszy się instalacja do odzysku biogazu wraz z blokami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
IMG_4534

W ramach współpracy z uczelniami prowadzone są na terenie Baryczy różnego rodzaju badania i prace, których efektem są np. prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie, doktorskie oraz wiele publikacji, opracowań, referatów i prezentacji.

Dla grup starszych przewidziano możliwość zapoznania się z instalacjami do zbiórki, odzysku, segregacji i przetwarzania odpadów  zlokalizowanych na Baryczy jak również przy ul. Nowohuckiej.

W ramach dni otwartych, które MPO organizuje raz do roku, mieszkańcy Krakowa mogą zapoznać się z działalnością MPO. W ramach tej akcji również prowadzona jest edukacja ekologiczna ukierunkowana głównie na to, jak w domu (u źródła) należy segregować odpady.

Ze ścieżki można korzystać w okresie od maja do października (z wyjątkiem wakacji). Ścieżka przeznaczona jest głównie dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych. Zajęcia edukacyjne w ramach ścieżki odbywają się nieodpłatnie. Odwiedzający ścieżkę edukacyjną mają zapewnionego przewodnika oraz opiekę ze strony MPO.  Rocznie około 4 tysięcy dzieci i młodzieży korzysta z tej oferty edukacji ekologicznej. Termin wizyty uzgadniany jest telefonicznie. Do składowiska dojeżdża autobus linii miejskiej 107.

Składowisko Odpadów Komunalnych Barycz
ul. Krzemieniecka 40, 30-694 Kraków
e-mail: barycz@mpo.krakow.pl
tel. (12) 278 30 81, 288 22 16, 288 22 17
Kierownik:   wew. 476
fax:  (12) 6462 350

Wydział Kształtowania Środowiska
Urząd Miasta Krakowa
Os.  Zgody 2, 31-949 Kraków
Tel: 12 616 89 94