• logo-czytam-rysuje-3

WYNIKI KONKURSU CZYTAM, RYSUJĘ I SEGREGUJĘ

Wyniki Konkursu na najciekawszą pracę nadesłaną w ramach programu edukacyjnego „CZYTAM, RYSUJĘ I SEGREGUJĘ” 

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prac plastyczno-literackich stanowiących kontynuację przygód głównych bohaterów książeczki pt. „Jak rezolutny Ignaś z Krakowa nauczył Zuzię śmieci sortować”. Prace miały zawierać aspekty ochrony środowiska naturalnego w Krakowie, a szczególnie tematy dotyczące gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu.

Napłynęło 225 prac, których autorami byli uczniowie krakowskich szkół podstawowych i przedszkoli, a także Zespołu Szkół Specjalnych nr 4.

Prace zostały ocenione przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową. Oceniając prace Komisja kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, poprawność językowa, samodzielność wykonania, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną inwencją twórczą zarówno jeśli chodzi o interpretację tematu  jak i różnorodność technik plastycznych: od ołówka, kredki, farb plakatowych, pasteli poprzez wyklejanie kolorowym papierem, elementami gazet i opakowań plastikowych. Dzieci posłużyły się również techniką kolażu, zdjęciami, konstrukcjami przestrzennymi przesłanymi na konkurs w postaci dokumentacji fotograficznej, a także rysunkiem komiksowym.

Ze względu na wyjątkową różnorodność prac, ich pomysłowość i zaangażowanie dzieci Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Kategoria: NAJLEPSZA KSIĄŻKA

Miejsce I (równorzędnie):

– Karolina Wąs, Szkoła Podstawowa nr 89, klasa I a (w roku szkolnym 2015/2016)

za pracę „Jak rezolutny Ignaś z Krakowa pomógł Zuzi ratować Jasia”

– Karolina Ziomek, Przedszkole nr 10, grupa VII (w roku szkolnym 2015/2016)

za pracę pt. „Sen Zuzi”

Miejsce II:

– Gabriela Wilk, Szkoła Podstawowa nr 157, klasa I b (w roku szkolnym 2015/2016),

za pracę pt. „Smocze warsztaty”

Miejsce III (równorzędnie):

– Julia Dziewońska, Szkoła Podstawowa nr 111 klasa I b (w roku szkolnym 2015/2016)

za pracę pt. „Jak rezolutny Ignaś z Krakowa uczył ludzi śmieci sortować”

– Gabriel Dobija, Zespół Szkół Specjalnych nr 4, klasa IV/Vd (w roku szkolnym 2015/2016)

za pracę pt. „Jak Ignaś z Krakowa z Zuzią ekopodarki produkował”

Kategoria: NAJLEPSZA ILUSTRACJA

Miejsce I:

– Bartłomiej Stańczyk, Szkoła Podstawowa nr 64, klasa I e (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce II:

– Paweł K., Przedszkole nr 49, grupa IV (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce III:

– Jurek Cz., Przedszkole nr 49, grupa IV (w roku szkolnym 2015/2016)

Wyróżnienia:

– Weronika Ligęza, Szkoła Podstawowa nr 74, klasa I (w roku szkolnym 2015/2016)

– Przedszkole nr 5, grupa X (w roku szkolnym 2015/2016) – praca zbiorowa

– Przedszkole nr 38, grupa V/VIII (w roku szkolnym 2015/2016) – praca zbiorowa

Kategoria: NAJLEPSZY TEKST LITERACKI

Miejsce I (równorzędnie):

– Małgosia J., Przedszkole nr 49, grupa IV (w roku szkolnym 2015/2016)

– Dominika Kumor, Szkoła Podstawowa nr 58, klasa I b (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce II:

– Ida Bochnak, Szkoła Podstawowa nr 138, klasa I b (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce III:

– Michalina Filipek, Szkoła Podstawowa nr 22, klasa I a (w roku szkolnym 2015/2016)

Kategoria: NAJLEPSZY DUET

– Milena Żuwała i Borys Pawłowski, Szkoła Podstawowa nr 113, klasa I c (w roku szkolnym 2015/2016)

Kategoria: NAJLEPSZY KOMIKS

Miejsce I:

– Iwo Solecki, Szkoła Podstawowa nr 58, klasa I c (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce II:

– Klasa I c, Szkoła Podstawowa nr 64 (w roku szkolnym 2015/2016) – praca zbiorowa

Kategoria: INNOWACYJNOŚĆ I WYNALAZKi

Miejsce I:

– Michał Sternik, Szkoła Podstawowa nr 111, klasa I d (w roku szkolnym 2015/2016)

Miejsce II:

– Franciszek Prażuch, Szkoła Podstawowa nr 64, klasa I b (w roku szkolnym 2015/2016)

Kategoria: ZAANGAŻOWANIE GRUPY

– Klasa I a, Szkoła Podstawowa nr 64 (w roku szkolnym 2015/2016) – praca zbiorowa

Komisja Konkursowa przyznała także 4 dodatkowe nagrody pozaregulaminowe dla nauczycieli, którzy zaangażowali wielu uczniów swoich klas /grup przedszkolnych do udziału w konkursie, a przygotowane przez dzieci prace odznaczały się wysokim poziomem artystycznym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym.

Nagrody otrzymują:

  1. Urszula Sikora (Szkoła Podstawowa nr 157)
  2. Halina Kłonica (Szkoła Podstawowa nr 64)
  3. Kinga Sadowska (Szkoła Podstawowa nr 74)
  4. Małgorzata Łaptaś (Zespół Szkół Specjalnych nr 4)

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród, które odbędzie się 8 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w Cinema City Plaza.

Nauczyciele zainteresowani szczegółową oceną danej pracy dokonaną przez Komisją Konkursową proszeni są o kontakt z Zespołem Edukacji i Promocji MPO pod adresem: edukacja@mpo.krakow.pl.

Powrót do opisu konkursu