Decyzje

Decyzje,  w oparciu o które eksploatowane są instalacje  przetwarzania odpadów:

 • Decyzja Pozwolenie Zintegrowane znak ŚR.III.LK.6663-10-04 z dnia 14.12.2004 roku wydana przez Wojewodę Małopolskiego,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SW.III. EP. 7673-1/10 z dnia 10.06.2010 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR-III.7222.7.2012.EP z dnia 22.08.2012 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR-III.7222.8.2014.DS z dnia 18.11.2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR-III.7222.16.2014.MG z dnia 04.12.2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.5.2014.MW z dnia 15.10.2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.8.2015.MW z dnia 16.06.2015 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.2.2016.DS z dnia 28.04.2016 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.28.2016.MW z dnia 23.11.2016 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.27.2017.MW z dnia 30.11.2017 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6221.1.45.2011.MW z dnia 18.07.2011 roku,
 • Decyzja –zatwierdzająca instrukcję eksploatacji wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.III. EP.7654-9/10  z dnia 10.06. 2010 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 18.07.2011 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS- 06.6221.1.39.2014.AP z dnia 14 listopada 2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14 listopada 2014 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS 06.6221.34.2016.AST z dnia 9 grudnia 2016 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie z uwzględnieniem zbierania i przetwarzania odpadów w zakładzie demontażu odpadów wielkogabarytowych odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego, znak SR-III-.7221.77.2014.AG z dnia 30 stycznia 2015 roku,
 • Decyzja pozwolenia  na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów – LAMUSOWNI wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6233.1.151.2014.MK, z dnia 8 stycznia 2015 roku,
 • Decyzja pozwolenia  na zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6233.1.140.2014.AP z dnia 09.01.2015 roku.