Decyzje

Decyzje,  w oparciu o które eksploatowane są instalacje  przetwarzania odpadów:

 • Decyzja Pozwolenie Zintegrowane znak Śr.III.LK.6663-10-04 z dnia 14.12.2004 roku wydana przez Wojewodę Małopolskiego,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SW.III. EP. 7673-1/10 z dnia 10.06.2010 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.5.2014.MW z dnia 15.10.2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.8.2015.MW z dnia 16.06.2015 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.2.2016.DS z dnia 28.04.2016 roku,
 • Decyzja zmieniająca  Decyzję  Pozwolenia Zintegrowanego  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak  SR.III. 7222.28.2016.MW z dnia 23.11.2016 roku,
 • Decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie i odzysk poprzez kompostowanie wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego; znak SRIII.7221.11.2012.AK z dnia 28 marca 2012 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk w sortowni odpadów komunalnych Barycz wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak GO-04.CJ.7660-32/07 z dnia 31.07.2007 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 31.07.2007 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.CJ.7660-61/10 z dnia 28.01.2011 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6221.1.45.2011.MW z dnia 18.07.2011 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 18.07.2011 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS- 06.6221.1.39.2014.AP z dnia 14 listopada 2014 roku,
 • Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14 listopada 2014 roku wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS 06.6221.34.2016.AST z dnia 9 grudnia 2016 roku,
 • Decyzja pozwolenia na wytwarzanie i odzysk i zbieranie odpadów w zakładzie demontażu odpadów wielkogabarytowych odpadów urządzeń elektrycznych
  i elektronicznych wydana przez Marszałka Województwa małopolskiego,
  znak SR-III-.7221.77.2014.AG z dnia 30 stycznia 2015 roku,
 • Decyzja pozwolenia  na zbieranie odpadów w Zbiorczym Punkcie Gromadzenia Odpadów – LAMUSOWNI wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa,
  znak WS-06.6233.1.151.2014.MK,
  Decyzja pozwolenia  na zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa,
  znak WS-06.6233.1.140.2014.AP z dnia 09.01.2015 roku,
 • Decyzja na zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych wydana przez Prezydenta Miasta Krakowa, znak WS-06.6233.2.2013.AP z dnia 22.01.2013 roku,
 • Decyzja –zatwierdzająca instrukcję eksploatacji  wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego znak SW.III. EP.7654-9/10  z dnia 10.06. 2010 roku.