Historia firmy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to firma łącząca tradycję z nowoczesnością. W branży istnieje od 1906 roku, kiedy to ówczesny Prezydent Krakowa Juliusz Leo, podejmując decyzję o zarządzaniu wywozem śmieci z domów, ulic, placów oraz oczyszczaniem miasta, powołał Miejski Zakład Oczyszczania. Przedwojenny Zakład stał się, 2 lutego 1951 roku, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie, powołanym zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie. Nowa baza przedsiębiorstwa powstała przy ulicy Nowohuckiej 1 w Krakowie w 1969 roku.

Od roku 1993  funkcjonuje jako spółka z o.o., ze 100% udziałem Gminy. Od tego czasu firma buduje nowy wizerunek oparty na wysokich standardach świadczonych usług. Obok stale rozwijającego się z roku na rok zakresu i zasięgu usług wywozowych. Buduje i eksploatuje nowoczesny kompleks instalacji zagospodarowania odpadów, takich jak sortownia odpadów selektywnie zbieranych, kompostownia i składowisko  odpadów komunalnych Barycz, instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzi również Punkty Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych – LAMUSOWNIĘ. Wykonuje również usługi związane z utrzymaniem zimowego i letniego stanu przestrzeni miejskiej, w zakresie wynikającym z wygranych przetargów.

Uchwałą Nr LII/697/12 Rady Miasta Krakowa z 11 lipca 2012 roku Gmina Miejska Kraków powierzyła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Spółka z o.o. wykonanie obowiązkowego zadania własnego utrzymania czystości i porządku w granicach miasta Krakowa.

Aby realizować te zadania Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. wydzieliło  ze swoich struktur spółkę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, która przejęła główne zadania MPO związane z usługami w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. kontynuuje tradycje i korzysta z ponad 100 letniego dorobku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o., które przez wiele lat utrzymywało pozycję lidera na rynku odpadów komunalnych w Krakowie i okolicach. Doświadczenie pracowników, specjalistyczny sprzęt służący do odbierania odpadów komunalnych, zaplecze techniczne wraz z doświadczoną w branży odpadów kadrą pracowników, gwarantuje wysoką jakość usług świadczonych przez nową spółkę – Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.