Kariera

Aktualne oferty pracy:


Elektromonter

Obowiązki:
– montaż, serwisowanie oraz nadzór nad stanem technicznym instalacji elektrycznych Spółki MPO zgodnie ze zleceniami,
– wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń elektrycznych,
– zarządzanie materiałami potrzebnymi do diagnostyki i naprawy,
– przygotowywanie dokumentów związanych z utrzymaniem zgodnie z procedurami Spółki,
– terminowość i jakość wykonywanych czynności.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie lub szerokie zainteresowania związane z elektryką,
– uprawnienia Elektryczne SEP
– umiejętność planowania oraz dobrej organizacji pracy,
– zaangażowanie, staranność oraz dokładność,
– dyspozycyjność,
– wysoka kultura osobista,
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– możliwość przyuczenia do zawodu elektromontera,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,
– możliwość szkoleń podnoszących kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.


Operator sprzętu ciężkiego

Wymagania:
– doświadczenie w pracy mechanika pojazdów (w szczególności sprzętu ciężkiego),
– uprawnienia do obsługi ładowarki klasa III, I (mile widziane),
– uprawnienia do obsługi spycharek klasa III, I (mile widziane),
– umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
– doświadczenie zawodowe na stanowisku operatora sprzętu ciężkiego.

MPO Kraków oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– nowoczesny tabor samochodowy,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.


Elektromechanik

Obowiązki:
– diagnoza usterek, naprawa, konserwacje oraz remonty samochodów i sprzętu Spółki MPO zgodnie ze zleceniami,
– zarządzanie materiałami potrzebnymi do naprawy samochodów,
– przygotowywanie dokumentów związanych z naprawą zgodnie z procedurami Spółki,
– terminowość i jakość wykonywanych czynności.

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie lub szerokie zainteresowania związane z diagnostyką elektroniki/mechaniki samochodowej oraz naprawami usterek,
– umiejętność planowania oraz dobrej organizacji pracy,
– zaangażowanie, staranność oraz dokładność,
– dyspozycyjność,
– wysoka kultura osobista,
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– możliwość przyuczenia do zawodu elektromechanika,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełny etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– specjalistyczne narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków,
– możliwość szkoleń podnoszących kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.


Kierowca kategorii C – pracownik ręcznego oczyszczania.

Wymagania:
– prawo jazdy kategorii C wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (świadectwo kwalifikacji zawodowej + badania psychotechniczne),
– uprawnienia do obsługi żurawi HDS (mile widziane),
– doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
– dyspozycyjność (praca zmianowa),
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– nowoczesny tabor samochodowy,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.


Kierowca kategorii B – pracownik ręcznego oczyszczania.

Wymagania:
– prawo jazdy kategorii B wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (badania psychotechniczne),
– doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
– dyspozycyjność (zmiana nocna),
– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na pełen etat,
– pracę w stabilnej firmie,
– nowoczesny tabor samochodowy,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.


Operator sortowni – mechanik

Wymagania:
– wykształcenie kierunkowe jako mechanik (zarówno po szkole zasadniczej jak i technikum),
– doświadczenie w pracy jako mechanik maszyn i urządzeń mile widziane.
MPO Kraków oferuje:
– pracę w stabilnej firmie,
– szkolenia podnoszące kwalifikacje,
– atrakcyjny pakiet socjalny.

CV wraz z listem motywacyjnym można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Polityki Personalnej, Organizacji i Kontroli) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującemu ze spółką podmiotowi tj. Małopolskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż: Przysługuje mi prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.”

Powyższa zgoda jest niezbędna do udziału w procesie rekrutacji, w przypadku jej braku prosimy o nie wysyłanie aplikacji.