Kariera

Aktualne oferty pracy:

Kierowca kategorii B – pracownik ręcznego oczyszczania

Ogłoszenie jest kierowane zarówno do mężczyzn jak i kobiet

Zakres obowiązków: 

– prowadzenie pojazdów do 3,5 t,

– prace porządkowe na terenie miasta Krakowa,

– utrzymanie w czystości ciągów pieszych, chodników, przystanków, 

– opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie /odśnieżanie chodników, przystanków, 

– oczyszczanie terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk.

Wymagania:

– prawo jazdy kategorii B,

– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,

– mile widziana znajomość topografii miasta Krakowa,

– gotowość do pracy na 3 zmiany w równoważnym systemie czasu pracy (z możliwością wydłużenia czasu pracy do 12 godzin),

– dobry stan zdrowia.

 MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– nowoczesny tabor samochodowy,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej) można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl


Kierowca kategorii C – pracownik ręcznego oczyszczania

Ogłoszenie jest kierowane zarówno do mężczyzn jak i kobiet

Zakres obowiązków:

– prowadzenie pojazdów powyżej 3,5 t,

– prace porządkowe na terenie miasta Krakowa,

– utrzymanie w czystości ciągów pieszych, chodników, przystanków, 

– opróżnianie koszy ulicznych, zamiatanie /odśnieżanie chodników, przystanków, 

– oczyszczanie terenów zielonych, likwidacja dzikich wysypisk.

Wymagania:

– prawo jazdy kategorii C wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (świadectwo kwalifikacji zawodowej + badania psychotechniczne),

– doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,

– dyspozycyjność (praca zmianowa),

– dobry stan zdrowia.

 MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat,

– pracę w stabilnej firmie,

– nowoczesny tabor samochodowy,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej) można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl


Pracownik sortowni

Miejsce pracy: ul. Krzemieniecka 40 w Krakowie

Zakres obowiązków: 

– segregacja odpadów selektywnie zbieranych  i doczyszczanie surowców wtórnych,

– prace porządkowe – utrzymanie czystości hali sortowni, linii technologicznej wraz ze stanowiskami pracy i terenu wokół sortowni,

– prace porządkowe na terenie Centrum Ekologicznego Barycz. 

Wymagania:

– dyspozycyjność (praca zmianowa),

– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej) można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl


Pracownik Zakładu Odpadów Wielkogabarytowych

Zakres obowiązków: 

– segregacja odpadów wielkogabarytowych i urządzeń elektrycznych i elektronicznych,

– konserwacja oraz utrzymanie w czystości hali demontażu, linii i urządzeń do mechanicznego rozdrabniania odpadów, 

– odbiór elektroodpadów od mieszkańców

– odbiór odpadów segregowanych na terenie miasta Krakowa.

Wymagania:

– dyspozycyjność (praca zmianowa),

– dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

– zatrudnienie w firmie o ustabilizowanej pozycji rynkowej,

– atrakcyjny pakiet socjalny,

– możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej) można składać osobiście w siedzibie MPO Kraków (ul. Nowohucka 1, Dział Kadr, Płac i Ochrony Danych) lub przesłać na adres mailowy: rekrutacja@mpo.krakow.pl


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli z załącznika poniżej wraz z własnoręcznymi podpisami:

Zgody na przetwarzanie danych-rekrutacja MPO-POBIERZ

Zgody na przetwarzanie danych