Zgoda na przetwarzanie

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli z załącznika poniżej wraz z własnoręcznymi podpisami:
zgody na przetwarzanie danych