Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. informuje, iż środkiem komunikacji elektronicznej w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.) jest Platforma Logintrade [Pzp24] dostępna pod link https://mpo-krakow.logintrade.net.

Informacje dla wykonawców dotyczących ww. Platformy:

Instrukcje dla użytkowników Specyfikacja połączenia Wymagania techniczne

Najem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części– nr sprawy TZ/EG/2/2020

czytaj dalejWykonanie i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych kontenerów metalowych (bez wręgów) zakrytych o pojemności 33 m3 – nr sprawy TZ/EG/22/2019

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/TT/34/2019

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie nr 3 – nr sprawy TZ/TT/31/2019

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - część 4 – nr sprawy TZ/EG/21/2019

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - część 3 – nr sprawy TZ/EG/20/2019

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części – część 2 – nr sprawy TZ/EG/19/2019

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - część 1 – nr sprawy TZ/EG/18/2019

czytaj dalejOdbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – nr sprawy TZ/TT/33/2019

czytaj dalejUsuwanie i utylizacja padłych zwierząt z obszarów zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – nr sprawy TZ/TT/32/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/30/2019

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony – rejon 2– nr sprawy TZ/TT/29/2019

czytaj dalejUtrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti– nr sprawy TZ/TT/28/2019

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania– nr sprawy TZ/EG/17/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie” – nr sprawy TZ/TT/27/2019

czytaj dalejZakup sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych i baz danych – nr sprawy TZ/PF/4/2019

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie nr 2”– nr sprawy TZ/TT/26/2019

czytaj dalejWykonanie Upgrade oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP Media do nowej technologii WEB oraz rozszerzenie ww. oprogramowania o nowe funkcjonalności”– nr sprawy TZ/PF/3/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/16/2019

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 zadania - nr sprawy TZ/TT/25/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na dwie części”– nr sprawy TZ/TT/24/2019

czytaj dalejDostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów- Nr. sprawy: TZ/TT/17/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 6 sztuk fabrycznie nowych polewaczek współpracujących z podwoziami samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie- Nr sprawy: TZ/TT/23/2019

czytaj dalejZakup 300 ton chlorku wapnia do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/22/2019

czytaj dalejRęczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – nr sprawy TZ/TT/21/2019

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków – zadanie nr 4 – nr sprawy TZ/TT/20/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą fabrycznie nowej czołowej ładowarki kołowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/11/2019

czytaj dalejKompleksowy remont automatycznej myjni kół i podwozi samochodów zainstalowanej na wyjeździe ze składowiska odpadów komunalnych Barycz Krakowie wraz z wymianą części zużytych na nowe - TZ/EG/15/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/14/2019

czytaj dalejOdbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/12/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego czołowej ładowarki kołowej– nr sprawy TZ/TT/18/2019

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – nr sprawy TZ/TT/19/2019

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/8/2019

czytaj dalejZakup 17 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/14/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/16/2019

czytaj dalejZakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych – nr sprawy TZ/PF/2/2019

czytaj dalejDostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową – nr sprawy TZ/EG/9/2019

czytaj dalejPrzetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 03 – nr sprawy TZ/TT/15/2019

czytaj dalejNajem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania - nr sprawy TZ/EG/10/2019

czytaj dalejŚwiadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/6/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 7 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/13/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/7/2019

czytaj dalejOchronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/12/2019

czytaj dalejRozbudowa zaplecza socjalnego o centrum konferencyjno – edukacyjne na terenie Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/5/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami HDS zasilanych CNG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/3/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 7 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/10/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/11/2019

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – rejon utrzymaniowy nr 1 – nr sprawy TZ/TT/8/2019

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II – nr sprawy TZ/TT/7/2019

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy I – nr sprawy TZ/TT/6/2019

czytaj dalejAktualizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP-MEDIA (moduł ecoSANIT) do obowiązujących przepisów prawa – nr sprawy TZ/PF/1/2019

czytaj dalejNajem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/EG/2/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/4/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/9/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2019

czytaj dalejNajem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” – nr sprawy TZ/EG/1/2019

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/2/2019

czytaj dalejZakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych – nr sprawy TZ/TT/1/2019

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/TT/32/2018

czytaj dalejOdbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/22/2018

czytaj dalejOdbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – nr sprawy TZ/TT/31/2018

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zadanie 1 – nr sprawy TZ/TT/27/2018

czytaj dalejUtrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti - nr sprawy TZ/TT/29/2018

czytaj dalejOdbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków - nr sprawy TZ/TT/26/2018

czytaj dalejRęczne oczyszczanie Miasta Krakowa - rejon nr 3 - nr sprawy TZ/TT/28/2018

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/21/2018

czytaj dalejUtrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – nr sprawy TZ/TT/25/2018

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony – nr sprawy TZ/TT/24/2018

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 3– nr sprawy TZ/EG/18/2018

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 4– nr sprawy TZ/EG/19/2018

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 2– nr sprawy TZ/EG/17/2018

czytaj dalejOchronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/20/2018

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/23/2018

czytaj dalejRęczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony – nr sprawy TZ/TT/21/2018

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części – nr sprawy TZ/EG/20/2018

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/22/2018

czytaj dalejDostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 4 (silnik TCG V12 K) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/16/2018

czytaj dalejModernizacja drogi wewnętrznej na terenie CEB przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/15/2018

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zadanie 3”– nr sprawy TZ/TT/18/2018”

czytaj dalejOchrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/19/2018

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - nr sprawy TZ/EG/14/2018

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa (I obszar utrzymaniowy oraz 2 rejon utrzymaniowy) - nr sprawy TZ/TT/17/2018

czytaj dalejWykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/12/2018

czytaj dalejOchrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/15/2018

czytaj dalejZakup 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki współpracującej z podwoziem samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym dla Zamawiającego - nr sprawy TZ/TT/6/2018

czytaj dalejSerwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA) – nr sprawy TZ/PF/1/2018

czytaj dalejWykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/11/2018

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa - nr sprawy TZ/TT/14/2018

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/16/2018

czytaj dalejDostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo–formaldehydową - nr sprawy TZ/EG/10/2018

czytaj dalejWykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/9/2018

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/11/2018

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/13/2018

czytaj dalejDostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów - nr sprawy TZ/TT/12/2018

czytaj dalejWykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/8/2018

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie - nr sprawy TZ/EG/7/2018

czytaj dalejŚwiadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie” – nr sprawy TZ/EG/6/2018

czytaj dalejDostawa fabrycznie nowych oraz bieżnikowanych opon dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1- nr sprawy TZ/TT/10/2018

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy III

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy I

czytaj dalejZałożenie pasa zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenie drzew i krzewów

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/EG/4/2018

czytaj dalejZakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2018

czytaj dalejNajem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2018

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki elektrycznej, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup fabrycznie nowego drutu do prasy belującej w ilości 120 ton wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

czytaj dalejZakup fabrycznie nowej folii do automatycznego owijania sprasowanych odpadów komunalnych wytwarzanych w instalacjach Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

czytaj dalejWykonanie wraz z dostawą fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów komunalnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

czytaj dalejZakup fabrycznie nowego kabla energetycznego typ YKXS 1*240 w ilości 2550 m wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

czytaj dalejNajem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

czytaj dalejUtrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti

czytaj dalejŚwiadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejUsuwanie padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz ich utylizacja

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (nr sprawy TZ/TT/34/2017)

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (nr sprawy TZ/TT/35/2017)

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków- zadanie 1

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejRęczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 4 szt. fabrycznie nowych zamiatarek kompaktowych oraz jednej fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 1 (silnik TBG 616 V 08) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem trzech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 8 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDzierżawa czterech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 4 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym oraz 3 szt. posypywarek automatycznych i 3 szt. pługów odśnieżnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejUporządkowanie terenów działek gminnych o numerach 123/2, 123/7, 123/9, 123/10, 123/12, 123/14, 123/16, 123/17, 12/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23 obręb 33 Podgórze

czytaj dalejDostawa wraz z montażem fasady aluminiowo – szklanej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejRozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejOchrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

czytaj dalejDostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

czytaj dalejSerwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

czytaj dalejRemont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

czytaj dalej