Przetargi

Serwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

czytaj dalejRemont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

czytaj dalejZakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

czytaj dalejZakup 8 000 ton kruszywa hutniczego dla potrzeb eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz w roku 2017

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejUtrzymanie czystości pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa

czytaj dalejUtrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu szybkiego tramwaju

czytaj dalejOdbieranie i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowi

czytaj dalejDzierżawa trzech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa na terenie rejonu 2

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa na terenie rejonu 1

czytaj dalej