Przetargi

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejOchrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

czytaj dalejDostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

czytaj dalejSerwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

czytaj dalejRemont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

czytaj dalej