Przetargi

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych

czytaj dalejZakup fabrycznie nowego kabla energetycznego typ YKXS 1*240 w ilości 2550 m wraz z dostawą do Centrum Ekologicznego Barycz przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie

czytaj dalejNajem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

czytaj dalejUtrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowe i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti

czytaj dalejŚwiadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejUsuwanie padłych zwierząt z terenów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz ich utylizacja

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (nr sprawy TZ/TT/34/2017)

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie (nr sprawy TZ/TT/35/2017)

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków- zadanie 1

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z montażem 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki montowanej na podwoziu samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym, dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejRęczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 4 szt. fabrycznie nowych zamiatarek kompaktowych oraz jednej fabrycznie nowej zamiatarki podwoziowej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 1 (silnik TBG 616 V 08) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejMechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 16 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem trzech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 8 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDzierżawa czterech samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejZakup wraz z dostawą 4 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym oraz 3 szt. posypywarek automatycznych i 3 szt. pługów odśnieżnych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejUporządkowanie terenów działek gminnych o numerach 123/2, 123/7, 123/9, 123/10, 123/12, 123/14, 123/16, 123/17, 12/18, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23 obręb 33 Podgórze

czytaj dalejDostawa wraz z montażem fasady aluminiowo – szklanej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejRozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

czytaj dalejWykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejWykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejOchrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części

czytaj dalejŚwiadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejDostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

czytaj dalejDostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

czytaj dalejSerwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA)

czytaj dalejUsługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie

czytaj dalejRemont odtworzeniowy nawierzchni drogowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Nowohuckiej 1

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 części

czytaj dalejOdbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania

czytaj dalejZakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie

czytaj dalejNajem pięciu samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 5 zadań

czytaj dalej