Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP-MEDIA (moduł ecoSANIT) do obowiązujących przepisów prawa – nr sprawy TZ/PF/1/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510037439-N-2019