Dostawa fabrycznie nowych oraz bieżnikowanych opon dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1- nr sprawy TZ/TT/10/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załączniki po modyfikacji

Załączniki po modyfikacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500089579-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500089579-N-2018

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500094856-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500094856-N-2018

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 500127655-N-2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 500127655-N-2018