Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów- Nr. sprawy: TZ/TT/17/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS193-468269-pl-1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) część 1

SIWZ cz. 1

Załączniki edytowalne

Załączniki edytowalne

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

JEDZ-PDF JEDZ-XML

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ I

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Załacznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji II

Załacznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji II

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2019-OJS243-596860-pl