Dostawa wraz z montażem fasady aluminiowo – szklanej dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1

Ogłoszenie o zamówieniu

576027-N-2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

500019912-N-2017

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

500030161-N-2017