Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony – rejon 2– nr sprawy TZ/TT/29/2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

510261783-N-2019