Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 zadania – nr sprawy TZ/TT/25/2019

2019-OJS211-517076-pl-1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia cz. 1 i cz. 2 JEDZ-PDF JEDZ-XML

Modyfikacja treści SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Sprostowanie

Sprostowanie

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-OJS005-007021-pl