Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem – część 2– nr sprawy TZ/EG/17/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

500251071-N-2018