Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem – część 3– nr sprawy TZ/EG/18/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

500251093-N-2018